Powrót

Taryfa dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. na rok 2007

21 grudnia 2006, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej PSE-Operator S.A. na rok 2007
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-25(27)/2006/4988/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez PSE-Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

Decyzja ta została w dniu 15 grudnia 2006 r. opublikowana w Biuletynie URE nr 52/2006 (518). Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy iż ww. taryfa będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania w okresie 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Tekst taryfy dostępny jest na stronie http://www.pse.pl w folderze Dla klienta/Dokumenty do pobrania/Taryfa/Taryfa PSE-Operator S.A. na rok 2007.