Powrót

Taryfa wieloletnia PSE Operator zaakceptowana przez URE

22 czerwca 2012, 00:00

Taryfa wieloletnia PSE Operator zaakceptowana przez URE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował 12.06.2012 r. zasady stanowienia kosztów działalności przesyłowej do roku 2015 - tzw. taryfę wieloletnią. Do roku 2015 taryfy PSE Operator nadal będą opracowywane i zatwierdzane na okres jednego roku, natomiast wysokość kosztów uzasadnionych, przyjmowanych do kalkulacji stawek opłat na kolejne lata, ustalana będzie na podstawie zaakceptowanych zasad. Taryfa wieloletnia zawiera również regulacje dotyczące możliwości zmian zasad, jednakże ograniczono ją do bardzo wąskiego zakresu przyczyn, a procedura wprowadzania zmian jest analogiczna do akceptacji taryfy wieloletniej.

- Uzgodnienie taryfy wieloletniej umożliwia oszacowanie z dużą dokładnością poziomu przychodów z usług przesyłowych OSP w okresie kilku następnych lat. W takich warunkach możliwe będzie prowadzenie przez firmę długofalowych programów efektywnościowych, przynoszących korzyści w dłuższym niż rok horyzoncie. Ponadto, w sposób bardziej stabilny będzie prowadzona polityka finansowania zamierzeń inwestycyjnych zawartych w uzgodnionym przez prezesa URE Planie rozwoju spółki, a także bardziej efektywne planowanie wydatków oraz optymalizowanie zakupu produktów i usług w perspektywie kilkuletniej - powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator.

Prace przy opracowaniu zasad taryfy wieloletniej prowadzone były przez PSE Operator od kwietnia 2011 r. Pierwsza propozycja taryfy wieloletniej została przedłożona w sierpniu 2011 r. do Prezesa URE wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy PSE Operator.

Do końca roku 2011 uzgodnione zostały główne zasady, w tym długość okresu regulacji, zasady uwzględnienia planowanej zmiany warunków prowadzenia działalności oraz poprawa efektywności prowadzenia działalności. Uzgodnione zasady zostały uwzględnione w kalkulacji stawek opłat w taryfie PSE Operator na rok 2012.

W 2012 r. kontynuowano prace mające na celu końcowe uzgodnienie zasad taryfy wieloletniej, które ostatecznie zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu PSE Operator oraz zaakceptowane przez Prezesa URE  12.06.2012 r.

Wdrożone zasady taryfy wieloletniej będą monitorowane, a doświadczenia zostaną wykorzystane przy opracowaniu i uzgadnianiu taryfy wieloletniej po roku 2015.

Wdrożenie od 2012 r. zasad taryfy wieloletniej PSE Operator i ich akceptacja przez Prezesa URE na następne kilka lat jest niezbędnym krokiem dla zapewnienia stabilności działania Operatora Systemu Przesyłowego, przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności.

Prezes Zarządu PSE Operator dziękuje wszystkim osobom, które brały udział w opracowaniu taryfy wieloletniej dla Operatora Systemu Przesyłowego.