Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Umowa na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec podpisana

11 marca 2011, 00:00

Umowa na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec podpisana
11 marca 2011 w Ministerstwie Gospodarki PSE Operator i 50Hertz Transmission podpisały umowę na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec.

Ze strony niemieckiego operatora 50Hertz Transmission umowę podpisali prezes Boris Schucht i Wolfgang Neldner, techniczny dyrektor zarządzający, a ze strony polskiej - prezes PSE Operator Henryk Majchrzak oraz Jerzy Andruszkiewicz, członek zarządu. W uroczystym podpisaniu umowy, poza przedstawicielami obu spółek, uczestniczyli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, przedstawiciele Komisji Europejskiej - profesor Władysław Mielczarski, europejski koordynator połączeń elektroenergetycznych Litwy – Polski – Niemiec, Jean-Claude Schwartz, reprezentujący Generalną Dyrekcję ds. Energii oraz reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Edward Słoma, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki.

- Podpisanie umowy na współpracę w projekcie budowy trzeciego połączenia w znaczący sposób usprawni jego realizację – powiedział po podpisaniu umowy prezes PSE Operator Henryk Majchrzak. - To ważne wydarzenie dla Polski i Europy, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, doskonalenia wspólnego rynku energii, a także partnerstwa pomiędzy Polską i Niemcami - dodał.

Umowa generalna między PSE Operator a 50Hertz Transmission określa zasady współpracy pomiędzy polskim i niemieckim operatorem i przewiduje dwie fazy realizacji. Pierwsza dotyczy działań przygotowawczych, m.in. opracowanie studium wykonalności projektu, które zakończą się uzgodnieniem punktu przecięcia linii przez granicę (planowo w II połowie 2014 roku). Drugi etap miałby objąć część realizacyjną (uruchomienie przetargów, przeprowadzenie prac konstrukcyjnych), aż do odbioru i uruchomienia połączenia. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020.

Z Niemcami mamy już dwa połączenia transgraniczne. Są to: Krajnik – Vierraden i Mikułowa – Hagenwerder. Utworzenie trzeciego połączenia międzysystemowego Polski i Niemiec ma poparcie Komisji Europejskiej oraz rządów Polski i Niemiec. Jest to jedno z przedsięwzięć KE w ramach „Baltic Energy Market Interconnection Plan”, którego celem jest pełna integracja Litwy, Łotwy i Estonii z europejskimi rynkami energii elektrycznej.

W końcu 2010 r. KE podjęła decyzję o przyznaniu 50Hertz Transmission oraz PSE Operator (oddzielnie) wsparcia finansowego z funduszu TEN-E na prace przygotowawcze dotyczące projektu.