Powrót

Uruchomiono system monitorowania i alarmowania czasu rzeczywistego (RAAS) dla Europy Środkowej w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego

29 lipca 2009, 00:00

Uruchomiono system monitorowania i alarmowania czasu rzeczywistego (RAAS) dla Europy Środkowej w ramach współpracy OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego
 • Współpraca jedenastu europejskich OSP zaowocowała kolejnym krokiem naprzód na drodze do poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych
 • System monitorowania on-line dla Europy Środkowej \"TSO RAAS\" już funkcjonuje
 • Całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym jest dostępny w 11 centrach dyspozytorskich
 • Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego (TSC) doprowadziła do uruchomienia pracującego w czasie rzeczywistym systemu monitorowania dla Europy Środkowej. RAAS, operatorski on-line’owy system monitorowania i alarmowania, umożliwia całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w jedenastu centrach dyspozytorskich, pozwalając im na lepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków. RAAS ułatwia codzienną współpracę europejskich OSP i podnosi poziom bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej. Dostarcza on bieżących informacji i ostrzeżeń dotyczących stanu pracy sieci elektroenergetycznych całego regionu wszystkim operatorom uczestniczącym w inicjatywie TSC. RAAS jest znaczącym efektem ścisłej współpracy pomiędzy tymi OSP.

  Głównym celem inicjatywy TSC jest zapewnienie spójnego systemu bezpieczeństwa dla europejskiej sieci elektroenergetycznej, obejmującej obszar zamieszkany przez 170 mln osób. Do inicjatywy mogą dołączyć inni operatorzy systemów przesyłowych.

  Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego

  Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): Verbund APG, Tiwag-Netz, VKW Netz (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, transpower stromübertragungs gmbh, RWE TSO, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych.

  Wymienieni OSP uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych\", w ramach której powołano grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy systemu (\"panel bezpieczeństwa\") oraz zaplanowano utworzenie platformy informatycznej służącej wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa.

  www.tso-security-cooperation.eu