Powrót

Warsztaty organizowane przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) - "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce"

9 listopada 2011, 00:00

Warsztaty organizowane przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) - "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce"
PSE Operator S.A. zaprasza na seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce", które odbędzie się w auli w siedzibie PSE Operator S.A. w dniu 16 listopada 2011 o godz. 11.00.

Celem seminarium jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia.

Agenda seminarium:

  • Wprowadzenie
  • Przedstawienie koncepcji aktywnego odbiorcy na rynku bilansującym
  • Przedstawienie koncepcji programów przeciwawaryjnych redukcji obciążenia
  • Pytania i odpowiedzi
  • Przerwa
  • Przedstawienie i omówienie ankiety
  • Dyskusja
  • Podsumowanie

Ogólne omówienie zagadnień dotyczących projektowanych zmian na rynku bilansującym zawarte jest w dokumencie: "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce".