Powrót

Warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz zostały określone

29 listopada 2012, 00:00

Warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz zostały określone
PSE Operator S.A. określił warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 437 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz i 23 listopada br. przekazał je do Inwestora - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Miejscem przyłączenia inwestycji będzie nowa rozdzielnia 400 kV w stacji elektroenergetycznej Jasiniec. W celu przyłączenia i wyprowadzenia mocy z tego bloku, poza budową rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Jasiniec, konieczna jest realizacja szeregu inwestycji sieciowych
w północnej i centralnej części kraju. Obejmują one m.in.

  • budowę dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz Węgrowo,
  • budowę dwutorowej linii 400 kV Jasiniec – Bydgoszcz Zachód,
  • budowę rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina,
  • załączenie do pracy linii 400 kV w relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina

PSE Operator S.A. zaplanował i będzie te inwestycje realizował zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przyłączenie nowego bloku Elektrociepłowni w Bydgoszczy planowana jest do końca III kwartału 2017 roku.