Powrót

Wersja angielskojęzyczna standardowej umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną

4 lipca 2006, 00:00

Wersja angielskojęzyczna standardowej umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną
Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.pse.pl został opublikował w wersji angielskojęzycznej, nowy standard umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.Publikowany w wersji angielskojęzycznej dokument, jest tłumaczeniem opublikowanego w języku polskim w dniu 11 maja 2006 r. na stronie internetowej OSP (wraz ze stosownym Komunikatem OSP), nowego standardu umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną.
Ponadto uprzejmie informujemy, że umową, będącą podstawą świadczenia przez PSE-Operator S.A. usług przesyłania energii elektrycznej, wiążącą dla Stron, jest umowa w języku polskim.