Powrót

Wersja robocza Standardów technicznych systemu SOWE wer.5.0

20 kwietnia 2007, 00:00

Wersja robocza Standardów technicznych systemu SOWE wer.5.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 20.04.2007 na stronie internetowej http://www.pse.pl/ została opublikowana robocza wersja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 5.0. Wersja ta zawiera zmiany związane z dostosowaniem systemu SOWE do aktualnie obowiązującej rekomendacji W3C (Word Wide Web Consortium), wprowadzeniem wersjonowania schematów XSD i dokumentów biznesowych.

W porównaniu do wersji 4.0 Standardów zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Zmodyfikowany został nagłówek komunikatu XML dla wszystkich typów dokumentów. Zmiana polega na rozszerzeniu nagłówka o dodatkowe pola: data_utworzenia, wersja, id oraz ref_id.
  2. Dla komunikatu JMS został dodany nowy atrybut zawierający informację o wersji standardów, z którą jest zgodny dokument. Wartość tego pola jest równa wartości elementu <wersja> w komunikacie XML.
  3. Zmianie uległ sposób generowania identyfikatorów nadawanych komunikatom.
  4. Zmiany nastąpiły również w zakresie schematów walidacji XSD.
  5. Zostały wprowadzone zmiany w zakresie obsługi dokumentów powiązanych wątkowo poprzez odpowiednie wykorzystanie własności identyfikatorów id oraz ref_id.
  6. Podniesiony został poziom bezpieczeństwa systemu poprzez wdrożenie autentykacji zewnętrznych i wewnętrznych użytkowników WebSphereMQ z wykorzystaniem protokołu SSL. O wdrożeniu tej funkcjonalności OSP poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Wprowadzane zmiany po stronie węzła centralnego nie powodują konieczności natychmiastowego dostosowania systemów po stronie Elektrowni.

Zgodnie z IRiESP, Elektrownie są zobowiązane do dostosowania systemów SOWE/EL do współpracy z systemem SOWE OSP w terminie wskazanym w Procedurze wprowadzania zmian w standardach SOWE, którą OSP opublikuje wraz z ostateczną wersją Standardów technicznych systemu SOWE 5.0.