Powrót

Wykorzystanie kodów EIC do identyfikacji UWM w realizacji procesów wymiany międzysystemowej

22 listopada 2010, 15:20

Wykorzystanie kodów EIC do identyfikacji UWM w realizacji procesów wymiany międzysystemowej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 grudnia 2010 r. zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/1/2010, dotyczących w szczególności modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) dla rezerwacji Zdolności Przesyłowych, każdy Uczestnik Wymiany Międzysystemowej (UWM) w przekazywanych do OSP zgłoszeniach GWM będzie identyfikowany jednym, unikalnym kodem EIC (Energy Identification Code).Przedmiotowy kod EIC jest określony w Umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy danym Kontrahentem (UWM) oraz OSP. Oznacza to, że wraz z wprowadzeniem przedmiotowych zmian, tj. poczynając od zgłoszeń dotyczących doby handlowej 1.12.2010 r. zostaną dezaktywowane wszystkie kody dodatkowe UWM.