Powrót

Wymiana danych dotyczących generacji wiatrowej w ramach inicjatywy TSC

31 sierpnia 2009, 14:27

Wymiana danych dotyczących generacji wiatrowej w ramach inicjatywy TSC
  • Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych (OSP) udostępnili swoje dane dotyczące generacji wiatrowej partnerom uczestniczącym w inicjatywie TSC.
  • Wszystkie dane dotyczące generacji wiatrowej (prognozy i dane bliskie czasowi rzeczywistemu) są dostępne od sierpnia 2009 r. u 11 OSP w Europie Środkowej
  • Kolejne osiągnięcie inicjatywy TSC po uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania RAAS oraz rozpoczęciu procesu przetargowego na platformę IT służącą wymianie danych i prowadzeniu analiz bezpieczeństwa.
Od sierpnia 2009 r. niemieccy OSP przekazują swoje prognozy generacji wiatrowej oraz dane bliskie czasowi rzeczywistemu partnerom biorącym udział w inicjatywie TSC. Pozwala to operatorom z Austrii, Czech, Holandii, Polski i Szwajcarii na natychmiastowy i pełniejszy ogląd sytuacji panującej w połączonych systemach elektroenergetycznych umożliwiając im lepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Do europejskich systemów elektroenergetycznych wprowadzana jest coraz większa ilość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W szczególności szybki rozwój energetyki wiatrowej w Niemczech ma bardzo duży wpływ nie tylko na bieżące prowadzenie ruchu systemu w niemieckich centrach dyspozytorskich ale również na przepływy mocy i prowadzenie ruchu systemu przez operatorów krajów sąsiednich.

Udostępnienie danych dotyczących generacji wiatrowej jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do lepszego zarządzania rosnącymi potrzebami w zakresie stosowanych działań operatorskich, a wynikających w głównej mierze z szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej, wzrostu handlu transgranicznego oraz coraz większych potrzeb w zakresie przesyłu energii elektrycznej. Ta wymiana danych nastąpiła zaraz po poprzednich dwóch osiągnięciach inicjatywy TSC tj. uruchomieniu systemu monitorowania i alarmowania RAAS dla Europy Środkowej w lipcu 2009 r. (który umożliwia całościowy ogląd stanu połączonych systemów elektroenergetycznych w jedenastu centrach dyspozytorskich) i rozpoczęciu procesu przetargowego na platformę IT służącą wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa.

Współpraca OSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): VERBUND – Austrian Power Grid AG, Timag Netz, VKW Netz AG (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, transpower stromübertragungs gmbh, RWE Transportnetz Strom Gmbh, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) w grudniu 2008 r. podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Wymienieni OSP uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych\", w ramach której powołano grupę ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy systemu (\"panel bezpieczeństwa\") oraz zaplanowano utworzenie platformy informatycznej służącej wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa. Głównym celem inicjatywy TSC jest zapewnienie spójnego systemu bezpieczeństwa dla europejskiej sieci elektroenergetycznej, obejmującej obszar zamieszkany przez 170 mln osób. Do inicjatywy mogą dołączyć inni operatorzy systemów przesyłowych.

www.tso-security-cooperation.eu