Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy

9 listopada 2018, 15:12

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy
PSE S.A. przeprowadziły 8 listopada aukcję testową na rynku mocy. Jej celem było zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. W aukcji testowej uczestniczyło 96 użytkowników pełniących rolę oferenta, którzy złożyli łącznie 871 ofert/oświadczeń.

Aukcja testowa została poprzedzona procesami testowych certyfikacji, które zostały przeprowadzone 5 i 6 listopada. W wyniku tych certyfikacji, 61 testowych dostawców mocy utworzyło łącznie 409  jednostek rynku mocy o całkowitym oferowanym obowiązku mocowym równym 34 473,383 MW.

Aukcja zakończyła się w rundzie 5, z ceną zakończenia aukcji równą 1 999,94 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych objęta ww. ceną wyniosła 14 995,036 MW. Wykaz jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-testowa. Zgodnie z opublikowanymi „Zasadami aukcji testowej”, dostęp do  rejestru testowego zostanie trwale zablokowany.

Należy podkreślić, że wszelkie czynności uczestników aukcji testowej miały charakter wyłącznie symulacyjny i nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec PSE S.A.

Zgodnie z art. 94 ust. 9 ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy, pierwsza aukcja główna na  rok dostaw 2021 odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące ww. aukcji dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2021.