Aukcja testowa

Rejestr testowy: https://aukcjatestowa.pse.pl

 

Zasady aukcji testowej


Zasady aukcji testowej

 

Szczegółowy harmonogram aukcji testowej

 

Składnie wniosków w testowej certyfikacji ogólnej

-

18.11.2019 r., godz. 7:00 - 15:00

Składanie wniosków w certyfikacji do aukcji testowej

-

19.11.2019 r., godz. 7:00 - 15:00

Aukcja testowa

-

21.11.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja testowa zakończyła się w rundzie 5. Wyniki aukcji testowej zostaną opublikowane dnia 22 listopada 2019 r. pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-testowa

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać na adres rynek.mocy@pse.pl do 22 listopada 2019 r. do końca dnia.

Dziękujemy za udział w aukcji testowej,

Zespół Portalu Uczestnika Rynku Mocy

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia rund wraz z zakresami cen:

 

Runda

Godzina rozpoczęcia
rundy

Godzina zakończenia
rundy
Cena wywoławcza
rundy [zł/kW/rok]
Cena minimalna
rundy [zł/kW/rok]
Zaokrąglona łączna wielkość oferowanych obowiązków mocowych* [MW]
1 09:00 09:30 2 400,17 2 000,17 18 000
2 10:00 10:30 2 000,16 1 600,16 17 000
3 11:00 11:30 1 600,15 1 200,15 15 000
4 12:00 12:30 1 200,14 800,14 12 000
5 13:00 13:30 800,13 400,13 9 000
6 14:00 14:30 400,12 0,12 nie dotyczy

* Jest to zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez testowych dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez testowych dostawców mocy wynosi: 18 000 MW

 

Parametry aukcji testowej

Zapotrzebowanie na moc w aukcji testowej   - 6 200 MW
Parametr X   - 32,14%
Parametr Y   - 23,69%
Cena maksymalna aukcji testowej   - 2 400,17 zł/kW/rok
Cena minimalna aukcji testowej   - 0,12 zł/kW/rok
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy   - 1 350,44 zł/kW/rok
Maksymalna liczba rund aukcji testowej   - 6
 

Wyniki aukcji testowej

 
Runda, w której nastąpiło zakończenia aukcji testowej   - 5
Suma obowiązków mocowych testowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową   - 6 461,959 MW
Cena zakończenia aukcji testowej   - 800,12 zł/kW/rok

 

Wykaz testowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową