Aukcja testowa

Rejestr testowy: https://aukcjatestowa.pse.pl

 

Zasady aukcji testowej


Zasady aukcji testowej

 

Szczegółowy harmonogram aukcji testowej

Szanowni Państwo,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja testowa zakończyła się w rundzie 5. Wyniki aukcji testowej zostaną opublikowane dnia 9 listopada 2018 r. pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-testowa. 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać na adres rynek.mocy@pse.pl do 9 listopada 2018 r. do końca dnia.

Dziękujemy za udział w aukcji testowej,

Zespół Portalu Uczestnika Rynku Mocy

Uwaga 1:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w celach testowych nastąpiło przesunięcie harmonogramu aukcji testowej począwszy od 3 rundy. W związku z tym, runda 3 rozpocznie się o godz. 11:05.

Uwaga 2:

Uprzejmie informujemy, że zauważone przez niektórych użytkowników informacje o występującym błędzie w czasie przerwy po rundzie 3. są związane z prowadzonymi przez PSE S.A. testami. W niektórych przypadkach może być potrzebne ponowne zalogowanie.

 
Runda Godzina rozpoczęcia rundy Godzina zakończenia rundy Cena wywoławcza rundy
zł/kW/rok
Cena minimalna rundy
zł/kW/rok
Zaokrąglona łączna wielkość oferowanych obowiązków mocowych*
MW
1 9:00 9:30 4 000,00 3 500,01 34 000
2 10:00 10:30 3 500,00 3 000,01 33 000
3 11:05 11:35 3 000,00 2 500,01 29 000
4 12:05 12:35 2 500,00 2 000,01 27 000
5 13:05 13:35 2 000,00 1 500,01 16 000
6 14:05 14:35 1 500,00 1 000,01 nie dotyczy
7 15:05 15:35 1 000,00 500,01 nie dotyczy
8 16:05 16:35 500,00 0,12 nie dotyczy

 * Jest to zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy po cenie nie wyższej niż cena wywoławcza danej rundy. Wartości w poszczególnych wierszach będą publikowane przed rozpoczęciem każdej rundy.

 

Parametry aukcji testowej

Zapotrzebowanie na moc w aukcji testowej    - 15 000 MW
Parametr X   -  15%
Parametr Y   -  15%
Cena maksymalna aukcji testowej   -  4 000 zł/kW/rok
Cena minimalna aukcji testowej   -  0,12 zł/kW/rok
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy   -  2 250 zł/kW/rok
Maksymalna liczba rund aukcji testowej   -  8
 

Wyniki aukcji testowej

 
Runda zamknięcia   - 5
Cena zamknięcia   -  1 999,94 zł/kW/rok
Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową   -  14 995,036 MW

 

Wykaz testowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową