Powrót

Wystąpienie Prezesa Zarządu PSE-Operator SA podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby - Konstancin-Jeziorna, 26 czerwca 2008 r.

27 czerwca 2008, 00:00

Wystąpienie Prezesa Zarządu PSE-Operator SA podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby - Konstancin-Jeziorna, 26 czerwca 2008 r.

Szanowni Państwo,    

Dzień dzisiejszy jest dla nas pracowników spółki PSE-Operator dniem szczególnym. Część z nas już tutaj pracuje. Większość przeprowadzi się za kilka tygodni. Reszta pod koniec roku. Dzisiaj w sposób symboliczny dokonujemy oficjalnego otwarcia naszej nowej siedziby.

Chcemy aby informacja o tym, że operator systemu przesyłowego rozpoczął wreszcie działalność w miejscu neutralnym, niezwiązanym z innym podmiotem funkcjonującym na rynku energii, dotarła szeroko do wszystkich zainteresowanych środowisk. Pozwoliliśmy więc sobie zaprosić Państwa na dzisiejszą, tak ważną dla nas uroczystość. Ważną również, i dlatego, że otwarcie tej siedziby jest jednocześnie symbolicznym zakończeniem trudnego procesu tworzenia operatora w Polsce więc tym bardziej cieszę się z obecności tak znamienitych gości.

Witam parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli środowisk energetycznych, naukowych i opiniotwórczych, mediów i wszystkich obecnych tu „naszych przyjaciół”, którzy potrafili zrezygnować z oglądania interesujących wydarzeń sportowych i przybyli dzisiaj z wizytą do nas. Dziękujemy Wam za przyjęcie naszego zaproszenia.

Szanowni Państwo,  
Już wiele napisano o tym miejscu, o tej siedzibie w czasie 3-letniej jej budowy. Nie zawsze życzliwie. Budynek ten, jak sami Państwo możecie zobaczyć, nie jest czymś aż tak niezwykłym. To fakt, że jego oryginalny kształt i usytuowanie rzuca się w oczy. Wielka w tym zasługa głównego projektanta – Pana Czesława Bieleckiego i jego współpracowników. Dziękujemy im za to. Siła tego budynku tkwi jednak przede wszystkim po jego stronie technologicznej. Bardzo niewdzięcznej dla architekta. Miejsce przygotowywane dla Krajowej Dyspozycji Mocy, proszę mi wierzyć, jest naprawdę na miarę XXI wieku. Podziemne kondygnacje i ich wyposażenie  spełniają najostrzejsze wymogi Unii Europejskiej. Dajmy jednak szansę Panu Czesławowi Bieleckiemu aby mógł  osobiście przedstawić problemy z jakimi borykał się w trakcie prac projektowych. Ale to za chwilę.
Z satysfakcją przyjęliśmy też informację o uznaniu naszego budynku za ważne osiągnięcie architektoniczne. Serdeczne gratulacje dla Twórcy.

Dotychczas to ulica Mysia była  przez dziesięciolecia symbolem polskiej elektroenergetyki. Tam zawsze funkcjonowała i funkcjonuje do dzisiaj Krajowa Dyspozycja Mocy. Jeszcze jakiś czas będzie tam działała  jako rezerwowy punkt dyspozytorski. Wymóg neutralności rynkowej, wymuszał potrzebę fizycznego oddzielenia operatora systemu przesyłowego od przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem energią. Budynek na Mysiej nie tylko nie spełnia tych wymagań ale i nie spełnia też podstawowych wymogów dla tak newralgicznej firmy z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. To właśnie stało się głównym powodem decyzji o budowie nowej siedziby.

Szanowni Państwo,
Od początku lat 90–tych ubiegłego wieku obserwowaliśmy istotne zmiany w energetyce na całym świecie. Również w Polsce. Zbudowanie i wdrożenie  rynku energii , doprowadziło do rozdziału działalności konkurencyjnej i regulowanej. Był rok 2004. Wejście Polski do Unii Europejskiej.
Związana z tym konieczność dostosowania polskiego prawa energetycznego do norm i dyrektyw unijnych, przeniosły kwestię Operatora z poziomu koncepcji i dyskusji na poziom decyzji politycznych. Ze struktur Polskich Sieci Elektroenergetycznych wydzielono PSE-Operator S.A. ale jako spółkę zależną PSE, bez majątku.

I wtedy  grupa parlamentarzystów z różnych partii politycznych postawiła sobie  pytanie: „co możemy zrobić dla polskich sieci?” i wbrew  oporowi  wprowadzili w maju 2005 roku artykuł 9 k) w ustawie Prawo energetyczne, ustalający specjalny status operatorów przesyłowych jako jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. To był faktyczny początek tworzenia niezależnych operatorów systemowych w Polsce. Dalsze zdarzenia, a w szczególności ewolucja polityki Unii Europejskiej,  potwierdziły, że utworzenie niezależnych operatorów było koniecznością, po mimo, że naruszało to niekiedy biznesowe interesy innych przedsiębiorstw energetycznych i nie tylko.

Ostateczny kształt Operatora Systemu Przesyłowego wyposażonego w majątek sieciowy ustalono w rządowym „Programie dla elektroenergetyki z marca 2006 roku”. Jego główne postanowienia kończy realizować obecna koalicja rządowa. Dzięki tym ważnym i trudnym decyzjom - w imieniu własnym i sądzę, że również  całego środowiska elektroenergetycznego- składam wszystkim politykom podziękowania. Mamy w Polsce Operatora Systemu Przesyłowego, operatora od 1.01.2008r  mocnego w warstwie regulacji prawnych i w zakresie posiadanego majątku. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że wyprzedzamy znowu większość krajów członkowskich Unii Europejskiej. Parlament Unii - dosłownie parę dni temu - przesądził o kształcie operatorów –  jako właścicieli sieci przesyłowych -  oddzielonych od obrotu i wytwarzania. To pokazuje , że jeżeli wzniesiemy się ponad podziały i rywalizację, postawimy  interes publiczny na pierwszym planie, potrafimy rozwiązać najtrudniejsze problemy. A tych problemów pozostało do rozwiązania jeszcze wiele.  Niezbędny jest do dalszego wzrostu gospodarczego Polski, rozwój sieci elektroenergetycznych. Wymaga on szybkiej, kompleksowej przebudowy regulacji prawnych, regulacji umożliwiających skrócenie procesu planowania i realizacji inwestycji liniowych.  Koncepcje takiej przebudowy czynniki rządowe posiadają. Pozostaje nadać im bieg ustawowy.

Stabilne ramy prawne potrzebne są również do zapewnienia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymaga to przyjęcia nowej ustawy Prawo energetyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami i instrukcjami. Należy w nich jasno zdefiniować model funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, odpowiedzialność za jakość i niezawodność dostaw energii , określić rolę i obowiązki organów regulacyjnych, a także uprawnienia, odpowiedzialność oraz zasady współpracy operatorów , użytkowników systemu i podmiotów działających na rynku energii.

Pytanie „co można jeszcze zrobić dla sieci?” musi nadal i stale będzie towarzyszyć działaniom Operatora między innymi po to aby mógł on:

  • w istotny sposób wspierać decydentów w zakresie wewnętrznej i międzynarodowej polityki bezpieczeństwa elektroenergetycznego,
  • efektywnie reprezentować polskie interesy w kształtowaniu i realizacji unijnej polityki operatorskiej;
  • zrealizować średnio i długoterminową strategię rozwoju oraz modernizacji polskiej sieci przesyłowej, uporządkować i ujednolicić standardy zarządzania całością Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wesprzeć Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w ich trudnej drodze transformacji a także ustalić z nimi jasne i rzetelne zasady współpracy sprzyjające stabilnej pracy całości polskich sieci elektroenergetycznych;
  • aby w nadchodzącej rewolucji  w sieciach przesyłowych  - rewolucji związanej z technologiami informatycznymi, przekuwającymi nasze sieci w złożone systemy z wbudowaną inteligencją elektroniczną, Operator Polski potrafił być nie tylko partnerem dla uczelni centrów naukowych, ale również ośrodkiem inspirującym i koordynującym ich pracę nad rozwojem sieci.

Dziś wiem , że wspólnie , mając wsparcie polityków i we współpracy z innymi podmiotami sektora i nauki podołamy tym wyzwaniom!

Szanowni Państwo,
Przeprowadzka operatora systemu przesyłowego do nowej siedziby poza tym, że była niezmiernie potrzebna jest także wyjątkowo spektakularna. Cały ten proces, mam nadzieję, zakończy się pod koniec roku. Wymaga to od nas jeszcze wiele pracy. Nie to jednak jest najważniejsze . Krajowy System Elektroenergetyczny musi sprawnie działać bez względu na to, gdzie funkcjonują ludzie nim sterujący. Odbiorców energii i pracowników przedsiębiorstw energetycznych nie interesuje gdzie siedzi dyspozytor prowadzący ruch sieci. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tym, o naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, nie tylko w chwili obecnej, ale także w dalszej perspektywie.

3 lata temu a przy okazji wmurowania kamienia węgielnego mówiłam o budowie siedziby, że to nie tylko kwestia budynku. To także problem trudnej i zgodnej pracy nad budową zespołu ludzi, (specjalistów), którzy tę siedzibą zasiedlą.

To również nasze zaangażowanie jako przyszłych użytkowników , nadzór nad wyposażeniem w infrastrukturę , doprowadziło, że posiadamy siedzibę, spełniającą aktualne i rozwojowe potrzeby. Wyposażoną w nowoczesne technologie sterowania i zarządzania systemem elektroenergetycznym. 

Siedziba ma szereg nowatorskich rozwiązań, co najczęściej narusza ustalone przyzwyczajenia i nawyki i tym samym stawia przed pracownikami nowe dodatkowe wyzwania . Wyzwaniem dla pracowników Operatora są też częste, ostre i nie zawsze sprawiedliwe krytyczne opinie, pod ich adresem. Tak - można stwierdzić, z całą pewnością, że praca w Operatorze nie jest łatwa . Cel nasz jest jednak jasny. Ten cel to odpowiedzialny i profesjonalny, obiektywny i sprawiedliwy, uczciwy i przejrzysty Operator Systemu Przesyłowego zapewniający rozwój i spokojną pracę polskiej gospodarce oraz polskim domom. 

Chciałabym więc przy tej okazji , złożyć też serdeczne podziękowanie wszystkim naszym pracownikom oraz ich związkowym i pracowniczym przedstawicielom.

Dziękuję za to, że znaleźliśmy wspólny cel i wspólny język, mimo że różnice zdań i twardość negocjacji mogły nas trwale poróżnić.  Dziękuję Wam za  to, że w trudzie i skrajnym napięciu trwaliście na stanowiskach, w czasie trudnego lata 2006, awarii systemu UCTE w listopadzie 2006, zimy roku 2006 i 2007, tegorocznej awarii w aglomeracji szczecińskiej.

Dziękuję za to, że wytrzymaliście prowadzone równocześnie zmiany organizacyjne, personalne i majątkowe i jeszcze na dodatek nałożoną na to przeprowadzkę do nowej siedziby. Dziękuję za to, że wytrzymaliście i mnie, pomimo, że nie zawsze było wam ze mną łatwo. Dziękuję Wam, że wśród tylu trudności zbudowaliśmy jednak Operatora, z którego możemy już dziś się cieszyć, a jutro będziemy z niego dumni. Również nasze dzieci.

Drodzy Goście,
Proszę mi wybaczyć te chwile osobistej refleksji. Raz jeszcze dziękuję z całego serca za przyjęcie naszego zaproszenia, za bycie tu z nami w tak ważnej chwili, za wspólne przeżywanie radości i satysfakcji z faktu, że mamy w końcu Operatora z prawdziwego zdarzenia i że dokończyliśmy wreszcie budowę nowej siedziby.

Chcieliśmy także złożyć serdeczne podziękowanie  Politykom wszystkich partii za spojrzenie strategiczne ponad podziałami politycznymi, za zrozumienie potrzeb i wymogów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w perspektywie tej kwestii wieloletniej, za działania na rzecz nowych skuteczniejszych rozwiązań prawnych.

Administracji państwowej i Radzie Nadzorczej za uważne wsłuchiwanie się w nasze problemy, za przyjmowanie naszych argumentów, za podejmowanie prób przełamywania istniejących barier. Lokalnym władzom samorządowym za przyjęcie nas do Waszej społeczności.

Całemu środowisku energetyki za pełne zrozumienie roli operatora systemu przesyłowego i pomimo czasem sprzecznych interesów za wyrozumiałość w kontaktach z nami.

Wszystkim tu obecnym, naszym przyjaciołom za sympatię. Za uśmiech. To wsparcie jest dla nas najważniejsze w naszej trudnej, codziennej pracy.

Dziękuje.