Powrót

Wzory dokumentów zabezpieczeniowych należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP

31 maja 2006, 00:00

Wzory dokumentów zabezpieczeniowych należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem z dniem 1 czerwca 2006 r. nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, PSE-Operator S.A. opracował nowe wzory dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, tj.:
  1. Wzór gwarancji bankowej;
  2. Wzór gwarancji ubezpieczeniowej;
  3. Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu rozliczeń płatności za energię na rynku bilansującym (zabezpieczenie ZRB);
  4. Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu pozostałych rozliczeń, z wyłączeniem płatności za energię na rynku bilansującym (zabezpieczenie ZOP) wynikających z Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej;
  5. Wzór deklaracji wekslowej do weksli in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu rozliczeń płatności za energię na rynku bilansującym (zabezpieczenie ZRB) - dotyczy kontrahentów OSP typu Spółka Dystrybucyjna;
  6. Wzór deklaracji wekslowej do weksli poręczonych in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. z tytułu pozostałych rozliczeń, z wyłączeniem płatności za energię na rynku bilansującym (zabezpieczenie ZOP) wynikających z Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej - dotyczy kontrahentów OSP typu Spółka Dystrybucyjna;
  7. Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco wystawionych na zabezpieczenie wierzytelności PSE-Operator S.A. wynikających z Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej - dotyczy kontrahentów OSP typu Spółka Dystrybucyjna.