Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zaktualizowany Plan wdrożenia CSIRE

15 stycznia 2024, 14:56

Zaktualizowany Plan wdrożenia CSIRE
OIRE publikuje zaktualizowany Plan Wdrożenia CSIRE. Dokonane aktualizacje dotyczą terminów oraz uzupełnienia Planu o dodatkowe zadania.

Cykliczna aktualizacja Planu jest wynikiem bieżącej oceny stanu procesu wdrożenia CSIRE.    W odpowiedzi na potrzeby uczestników rynku zostały przyspieszone terminy opracowania i udostępnienia przez OIRE dokumentów określających zasady funkcjonowania CSIRE – m.in. IRiESP-OIRE, SWI, TSKB, ZDM oraz specyfikacji technicznych interfejsów wymiany informacji pomiędzy CSIRE a systemami IT podmiotów zobowiązanych lub uprawnionych do korzystania z CSIRE. Plan zawiera również nowe zadania w strumieniu działań formalnych, uszczegółowiony plan działań w zakresie migracji danych inicjalnych CSIRE oraz program szkoleniowy CSIRE na lata 2024-2025 (dalsze informacje na temat szkoleń będą przedstawione w osobnych komunikatach OIRE).

OIRE prosi zainteresowanych użytkowników systemu o zapoznanie się ze zmianami w Planie wdrożenia CSIRE i dostosowanie własnych prac do zaktualizowanych terminów, których celem jest uruchomienie procesów detalicznego rynku energii w modelu wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE w ustawowym terminie 1 lipca 2025 r.

Dokument, który będzie aktualizowany w miarę postępu prac wdrożeniowych, jest dostępny tutaj.

Errata 16.01.2024 r.:
W grafice na stronie 26 wystąpiła pomyłka pisarska. W prezentacji działania S2.5.3. udostępnienie specyfikacji plików migracyjnych dla Etapu III migracji nastąpi w miesiącach kwiecień-maj.

Errata 23.01.2024 r.:
Na stronie 4 tiret 4 uzupełniono o Sprzedawców. W konsekwencji tiret 4 otrzymał brzmienie „Przekazanie OIRE przez OSD oraz Sprzedawców informacji o punktach pomiarowych, w postaci elektronicznej (Art. 20 Ustawy) – w terminie 39 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3.10.2024 r. (do realizacji)”.