Plan wdrożenia CSIRE

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), jednym z podstawowych zadań Operatora Informacji Rynku Energii jest budowa i uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „CSIRE”), w którym będą przetwarzane informacje rynku energii.

Plan wdrożenia CSIRE przedstawia plan zadań wymaganych dla wdrożenia CSIRE przy uwzględnieniu terminów określonych w ww. ustawie. Plan uwzględnia również proces opracowania i uzgodnienia dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji danych inicjalnych niezbędnych do uruchomienia CSIRE

Celem dokumentu jest zaprezentowanie podmiotom zobowiązanym do korzystania z CSIRE planu działań mających na celu uruchomienie CSIRE, co powinno umożliwić im zaplanowanie prac własnych, związanych z uruchomieniem CSIRE i rozpoczęciem realizacji procesów rynku energii za pośrednictwem tego systemu.

Dokument będzie aktualizowany oraz uzupełniany w miarę postępu prac projektowych dotyczących wdrożenia CSIRE.

 

Plan wdrożenia CSIRE (20.10.2022)Archiwum