Plan wdrożenia CSIRE

Przedstawiamy plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do realizacji których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE.

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093), jednym z podstawowych zadań Operatora Informacji Rynku Energii jest budowa i uruchomienie CSIRE, w którym będą przetwarzane informacje rynku energii.

Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia i funkcjonowania CSIRE oraz proces migracji danych inicjalnych, niezbędnych do uruchomienia CSIRE.

Dokument będzie aktualizowany oraz uzupełniany w miarę postępu prac projektowych dotyczących wdrożenia CSIRE oraz zmian prawnych.

 

Plan wdrożenia CSIRE (23.12.2021)