Powrót

Zaproszenie Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami

4 kwietnia 2012, 14:01

Zaproszenie Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami
PSE Operator S.A. informuje, iż dnia 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbędą się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami (ang. Network Code for Capacity Allocation and Congestion Management – CACM). Celem warsztatów jest przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu oraz omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz krajowych organizacji sektora elektroenergetycznego.