Powrót

Zmiana kodu EIC dla PSE Operator S.A.

19 października 2009, 00:00

Zmiana kodu EIC dla PSE Operator S.A.
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że zmianie ulegnie jego kod EIC (Energy Identification Code), wykorzystywany w elektronicznej wymianie danych pomiędzy OSP a Uczestnikami Wymiany Międzysystemowej (UWM). Przedmiotowa zmiana wynika z potrzeby zapewnienia zgodności kodu OSP z obowiązującymi w ENTSO-E zasadami: A Common Identification System For The Electricity Industry - The Energy Identification Coding Scheme EIC.

Poczynając od 19. listopada 2009 r. PSE Operator S.A. (OSP) będzie identyfikowany przez następujący kod EIC: 10XPL-TSO------P.

Z tą datą przestanie obowiązywać obecnie przypisany OSP kod EIC, tj. 19XPSE-OPERATORJ. Aktualna lista kodów EIC jest dostępna na stronie internetowej ENTSO-E:

http://www.entsoe.eu/resources/edi/library/eic/cds/area.htm.

W związku z powyższym, dla potrzeb realizacji procesów Wymiany Międzysystemowej należy dokonać aktualizacji w systemach informatycznych wykorzystywanych do zgłaszania danych wymiany międzysystemowej, kodu EIC identyfikującego PSE Operator S.A. Nowy kod EIC powinien być stosowany po raz pierwszy w Zgłoszeniach Grafików Wymiany Międzysystemowej (ZGWM) dotyczących doby handlowej 19. listopada 2009 roku (zawierających dane dla tej doby handlowej). Dotyczy to ZGWM dostarczonych do OSP zarówno w trybie tygodniowym, jak i w trybie dobowym. Jednocześnie informujemy, że nie ulegają zmianie zasady dotyczące stosowania w dokumentach ZGWM schematu kodowania obowiązującego na polskim rynku energii elektrycznej, tj. wykorzystywania kodu URB identyfikującego OSP, zamiast kodu EIC identyfikującego OSP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Arturem Jakubowskim (e-mail: Artur.Jakubowski@pse-operator.pl, tel.: +48 22 242 1642).