Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zmiany na rynku bilansującym - Monitorowanie rynku bilansującego

5 czerwca 2024, 15:06

Zmiany na rynku bilansującym - Monitorowanie rynku bilansującego

Wraz z wejściem w życie drugiego etapu Reformy rynku bilansującego Dostawcy Usług Bilansujących (DUB) zyskają możliwość oferowania katalogu usług bilansujących, na który składają się:

  • Energia bilansująca;
  • Moce bilansujące:
    • Rezerwa utrzymania częstotliwości w górę (FCRG) i w dół (FCRD);
    • Rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną w górę (aFRRG) i w dół (aFRRD);
    • Rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną typu bezpośredniego w górę (mFRRdG) i w dół (mFRRdD);
    • Rezerwa zastępcza w górę (RRG) i w dół (RRD).

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi stosowania REMIT* wydanymi przez ACER, obowiązkom wynikającym z rozporządzenia REMIT podlegają nie tylko transakcje na dostawę energii elektrycznej, lecz również wszelkie instrumenty pochodne, w tym zlecenia i transakcje realizowane na rynku mocy bilansujących.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z obowiązkami nałożonymi w rozporządzeniu REMIT na PPAET** Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego będzie monitorować transakcje i zlecenia uczestników związane z pozyskiwaniem usług mocy bilansujących. 

 

* ACER Guidance on REMIT application wersja 6 opublikowana 22 lipca 2021 r. 

** Persons Professionally Arranging Or Executing Transactions