Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przekazane do URE

1 grudnia 2020, 15:54

Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania przekazane do URE

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 1 grudnia 2020 r. dotyczący Projektu Zmian nr 2/2020 do Warunków Dotyczących Bilansowania

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 października 2020 r., zakończył w dniu 27 listopada 2020 r. proces konsultacji zmian Warunków Dotyczących Bilansowania, określonych w Projekcie Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 1 grudnia 2020 r., zgodnie z pkt IV.2.5.d obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania wraz z Raportem OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania.

Zmiany nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Raport OSP z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Zmian nr 2/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.