Powrót

Zmiany w Standardach technicznych systemu WIRE i SOWE związane z wdrożeniem Karty Aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie

29 grudnia 2008, 14:26

Zmiany w Standardach technicznych systemu WIRE i SOWE związane z wdrożeniem Karty Aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie
OSP informuje, że od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzone zostaną zmiany w standardach technicznych WIRE i SOWE związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie. Sposób wprowadzenia zmian został szczegółowo omówiony na konsultacjach dla Operatorów Rynku i Dostawców systemów WIRE/UR, SOWE/EL, które odbyły się w dniu 3 grudnia 2008 r. w siedzibie OSP.

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższych konsultacji, OSP przypomina, że w aktualnie obowiązujących dokumentach SOWE wer. 5.0. zmianie ulegną opisy kwalifikacji TSW (Typ swobody JWCD) – „P” na „Pomiary lub inne usztywnienia z powodów po stronie wytwórcy”, oraz opisy wartości „PLK, BLT, PPW, PZM i DZM” dla pola TR (Typ RP). Nowe opisy dotyczą zdarzeń które wystąpią od dnia 1 stycznia 2009 r.

W aktualnie obowiązujących dokumentach WIRE Wer. 8.0, zmianie ulegnie zakres informacji generowanych w ramach dokumentów PKDJ i WPKDJ i w związku z tym zmieni się nazwa pola ZURh na „Planowane wykorzystanie do regulacji pierwotnej i wtórnej”.

OSP informuje również, że podczas przeprowadzonych testów zostały wykryte nieprawidłowości w opublikowanym w Standardach technicznych systemu WIRE Wer. 9.0 schemacie walidacji dokumentu RDKU. Zmiany dotyczą liczności sekcji DRHKUj, która powinna być opcjonalna oraz maksymalnej długości nazwy OR, która powinna wynosić 200 znaków. Poprawiony schemat walidacji znajduje się  w opublikowanym na stronie www.pse‑operator.pl załączniku B do Standardów technicznych systemu WIRE Wer. 9.0.