Powrót

Zmiany we władzach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

24 czerwca 2013, 00:00

Zmiany we władzach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
W dniu 21 czerwca 2013 r., Walne Zgromadzenie PSE S.A. podjęło uchwałę dotyczącą składu Zarządu i Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

W skład Zarządu powołano: Henryka Majchrzaka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Ksytę, Piotra Raka i Cezarego Szweda na stanowiska Członków Zarządu. Panowie Henryk Majchrzak, Piotr Rak i Cezary Szwed zostali powołani z dniem 21 czerwca 2013 r., natomiast Pan Krzysztof Ksyta obejmie funkcję z dniem 1 lipca 2013 roku.Do Rady Nadzorczej spółki zostali powołani: Tomasz Dąbrowski – Przewodniczący RN oraz Członkowie RN: Kazimierz Olesiak, Edward Słoma, Joanna Szczepańska, Jolanta Maria Świeściak, Radosław Tabak.

Dr inż. Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r. jako Prezes Zarządu. Od początku kariery zawodowej związany zawodowo z energetyką - początkowo w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 roku w Elektrowni Opole, gdzie w 2004 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego, a w 2005 r. objął funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 r. został Prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a następnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A. W latach 2009 – 2010 - Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR, Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie.

Krzysztof Ksyta – z wykształcenia ekonomista. Od 1992 roku zawodowo związany z bankowością. W latach 1994-1996 Zastępca Dyrektora Departamentu w centrali BGŻ S.A. Od 1996 r. Członek Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, a w latach 1999-2007 Prezes Zarządu tego banku. W latach 2004 - 2007 członek Zarządu Związku Banków Polskich. W przeszłości również członek Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa działających w obrocie gospodarczym.

Piotr Rak – od czerwca 2009 roku Dyrektor Departamentu Przesyłu PSE S.A. odpowiedzialny również za współpracę z sąsiadującymi Operatorami Systemów Przesyłowych. Związany z Operatorem od 2004 roku w obszarze wniosków taryfowych, usług przesyłowych i planowania rozwoju sieci przesyłowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku w Zespole Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. gdzie odpowiadał m.in. za obszary rozwoju, sprzedaży i marketingu.

Dr inż. Cezary Szwed - od 2010 roku Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE S.A. Z Operatorem jest związany od roku 2000, początkowo w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich, a od 2004 roku w obszarze rozwoju systemu przesyłowego, będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej. Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (europejskiej organizacji operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej).