Powrót

Analiza wystarczalności zasobów wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym dla okresu X 2020 – XII 2021

7 października 2020, 13:06

Analiza wystarczalności zasobów wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym dla okresu X 2020 – XII 2021

PSE S.A. w ramach swoich kompetencji i obowiązków na bieżąco monitorują, współpracują z uczestnikami rynku i podejmują odpowiednie działania i starania związane z zapewnieniem wystarczalności zasobów wytwórczych w KSE. Sporządzony dokument przedstawia aktualną ocenę wystarczalności zasobów wytwórczych w KSE w okresie X 2020 – XII 2021.