Powrót

Informacja dotycząca sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

17 sierpnia 2015, 00:00

Informacja dotycząca sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego kraju fala upałów oraz sytuacja hydrologiczna głównych rzek spowodowały pogorszenie warunków pracy urządzeń wytwórczych, sieci elektroenergetycznych oraz spadek generacji wiatrowej. Pomimo tej sytuacji, do 9 sierpnia system elektroenergetyczny funkcjonował prawidłowo i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), posiadał zasoby niezbędne do zbilansowania się.

Jednak 9 sierpnia, w późnych godzinach wieczornych zarejestrowano skokowy wzrost ubytków mocy o kolejne 1200 MW, które łącznie, znacznie przekroczyły wartość stosowaną w kryteriach oceny wystarczalności krajowych zdolności wytwórczych. Planując pracę systemu, OSP wykorzystał uprzednio wszystkie dostępne dla niego środki zaradcze, w tym, m.in.:

  • uruchomił dostępne jednostki wytwórcze (w tym jednostki wytwórcze nie podlegające centralnemu dysponowaniu),
  • w porozumieniu z wytwórcami przesunął w czasie realizację planowych remontów w elektrowniach,
  • polecił wykorzystać zakontraktowaną usługę ograniczeń odbiorców na polecenie OSP (tzw. DSR),
  • uzgodnił awaryjną pomoc od operatorów zagranicznych (Czechy, Słowacja), w maksymalnym dostępnym zakresie.

Równocześnie z podejmowaniem powyższych działań był realizowany na szeroką skalę wielostronny redispatching w celu utrzymywania przepływów mocy na granicy niemiecko-polskiej na bezpiecznym poziomie, gdyż ta granica była silnie obciążona nieplanowymi przepływami mocy. Stąd nie było możliwe uzyskanie większej pomocy awaryjnej od operatorów zagranicznych na połączeniach synchronicznych, tj. Niemiec, Czech i Słowacji, niż wskazana wyżej pomoc od południowych sąsiadów.

Wszystkie zastosowane środki nie dały jednak możliwości zbilansowania zapotrzebowania na moc. W związku z tym, podjęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na poziomie 19 stopnia*. Należy podkreślić, że w godzinach nocnych z 9 na 10 sierpnia ubytki mocy w elektrowniach uległy dalszemu zwiększeniu. Ubytki te stanowiły aż około 1/5 planowanego zapotrzebowania na moc w szczycie porannym w kolejnym dniu, które było przewidywane na 22200 MW. W związku z tym, w poniedziałek, 10 sierpnia w godzinach porannych ogłoszono 20 stopień zasilania. Stopień ten wynikał z oceny spodziewanej odpowiedzi odbiorców na wprowadzone ograniczenia.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, ograniczenia obowiązują do 31 sierpnia 2015 r.

Dzięki wprowadzeniu wyżej wymienionych ograniczeń utrzymano stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, a w szczególności uniknięto drastycznych skutków, jakie miałyby miejsce w przypadku awaryjnych odłączeń odbiorców, a zwłaszcza wrażliwych jak np. szpitale, przedszkola, instytucje państwowe czy porty lotnicze.

W kolejnych dniach ubiegłego tygodnia stopnie zasilania były zmniejszane wraz z odbudowywaniem rezerw w systemie, po likwidacji awarii w elektrowniach. Obecnie poziom awaryjności jest kilkukrotnie mniejszy, temperatura powietrza jest niższa, system pracuje stabilnie i w najbliższych dniach, jeśli nie dojdzie do powtórzenia nieprzewidywalnych, awaryjnych wyłączeń bloków energetycznych na katastrofalnym poziomie lub ekstremalnych warunków pogodowych, OSP nie przewiduje problemów w jego funkcjonowaniu.

(aktualizacja informacji w dniu 19 serpnia 2015 r.)

 


* Ograniczenie poboru mocy określone jest w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

  • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy zakontraktowanej w umowie z dystrybutorem), co w praktyce oznacza brak ograniczeń,
  • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegnięciu uszkodzeniu lub zniszczeniu obiektów technologicznych.