Powrót

Informacja o realizacji przez ENTSO-E analizy kosztów i korzyści zmiany na rynku bilansującym długości okresu rozliczania niezbilansowania

18 grudnia 2015, 09:09

Informacja o realizacji przez ENTSO-E analizy kosztów i korzyści zmiany na rynku bilansującym długości okresu rozliczania niezbilansowania
Uprzejmie informujemy o możliwości włączenia się uczestników rynku w realizowaną przez ENTSO-E analizę kosztów i korzyści dotyczącą zmiany długości okresu niezbilansowania (CBA ISP, ang. Cost Benefit Analysis for the Imbalance Settlement Period).

Opinia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) dotycząca Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania (NCEB, ang. Network Code on Electricity Balancing) zawiera rekomendację wprowadzenia okresu rozliczania niezbilansowania (ISP, ang. Imbalance Settlement Period) równego 15 minut. ACER w swojej opinii wskazał równocześnie na potrzebę wykonania, jeszcze przed rozpoczęciem przez Komisję Europejską procedury komitetowej w zakresie NCEB, analizy kosztów i korzyści dotyczących zmiany ISP na rynku bilansującym.

W ramach realizacji przez ENTSO-E przedmiotowej analizy są rozważane trzy długości ISP: 5, 15 oraz 30 minut. Ponadto analizą jest objęty wariant pełnej harmonizacji ISP w Europie, tj. zastosowanie takiego samego ISP na wszystkich rynkach bilansujących, oraz warianty dopuszczające utrzymanie aktualnego ISP na danym rynku bilansującym pod warunkiem, że jest on nie dłuższy niż 30 minut (aktualnie w Europie są stosowane ISP równe: 15, 30 i 60 minut). 

Wykonanie CBA ISP przewiduje uwzględnienie określonych informacji od uczestników rynku. W związku z tym ENTSO-E w dniu 13 listopada br. opublikowało kwestionariusz z prośbą o jego wypełnienie. Termin przewidziany na wypełnienie kwestionariusza upływa 14 stycznia 2016 r. Na dzień 7 stycznia 2016 r. zaplanowana została przez ENTSO-E konferencja internetowa, w ramach której będzie możliwe uzyskanie wyjaśnień dotyczących kwestionariusza.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji CBA ISP, w tym kwestionariusz dla uczestników rynku oraz  sposób rejestracji na konferencję internetową dotyczącą kwestionariusza, są dostępne na stronie ENTSO-E.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie ENTSO-E, wypełnienia kwestionariusza oraz udziału w dalszych pracach ENTSO-E nad wykonaniem CBA ISP.