Powrót

Informacja ws. zdolności przesyłowych na połączeniu LitPol Link

4 czerwca 2016, 00:00

Informacja ws. zdolności przesyłowych na połączeniu LitPol Link
Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą. Ze swej strony, PSE S.A. w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do wiadomości wszystkich uczestników rynku za pośrednictwem giełd towarowych TGE S.A. oraz NordPool Spot.

Jak w przypadku każdego połączenia międzysystemowego, udostępniane zdolności przesyłowe muszą brać pod uwagę ograniczenia techniczne pracy połączonych systemów elektroenergetycznych. Zgodnie z przepisami prawa europejskiego, uczestnikom rynku udostępnia się maksymalne zdolności połączeń międzysystemowych przy zachowaniu standardów bezpiecznej pracy systemów elektroenergetycznych.

W odniesieniu do ograniczeń technicznych, jakie - dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - PSE S.A. są zmuszone uwzględniać w godzinach nocnych, mają one charakter niedyskryminacyjny, proporcjonalny do wymagań technicznych bezpieczeństwa systemu oraz tymczasowy.

Wolą PSE S.A. jest wyeliminowanie powyższych ograniczeń tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. PSE S.A. liczą na współpracę z zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych oraz krajowymi regulatorami rynków w celu poprawy jakości rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych, w szczególności odwzorowania w tych mechanizmach wszystkich ograniczeń technicznych.