Powrót

Kolejny krok w kierunku utworzenia w PSE SA Zespołu CERT dla całego sektora elektroenergetycznego!

14 marca 2017, 16:09

Kolejny krok w kierunku utworzenia w PSE SA Zespołu CERT dla całego sektora elektroenergetycznego!
14 marca 2017 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie – Jeziornej, PSE SA oraz ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespoły CERT) działającymi w grupach kapitałowych PSE i ENERGA.

 

  • Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związanym z  cyberatakami na systemy IT/oT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych oraz
  • zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z  administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów Spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami,

- to dwa spośród szczegółowych celów wskazanych w nowej strategii PSE na lata 2017-2019. Dlatego tez jedną z inicjatyw, dzięki której te cele mają być zrealizowane, jest stworzenie E-CERT dla sektora energetycznego w Polsce.

Integracja środowiska cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia dla  sektora energetycznego. Tylko synergia wszystkich uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń, właściwej odpowiedzi na ataki z sieci publicznej oraz radzenia sobie w sytuacjach krytycznych, daje możliwość zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – podkreśladr Łukasz Kister, Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE S.A., Kierownik CERT PSE.

Porozumienie pomiędzy PSE i ENERGA IiT zakłada podjęcie działań zmierzających stworzenia Zespołu CERT dla całego sektora energetycznego i zbudowania jednej płaszczyzny ochrony przed cyberzagrożeniami. Ponadto, współpraca obejmować będzie:

  • Wspólne podnoszenie poziomu cyberbezpiczeństwa,
  • Dzielenie się wiedzą o zagrożeniach,
  • Wspólne reagowanie na cyberzagrożenia,

Porozumienie to ma zachęcić pozostałe grupy energetyczne do tworzenia Zespołów CERT i  dołączenia do naszej współpracy, która przecież jest dla dobra nas wszystkich – powiedział dr  Łukasz Kister, Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE S.A., Kierownik CERT PSE.