Powrót

Komunikat OSP z dnia 12.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.

12 grudnia 2011, 00:00

Komunikat OSP z dnia 12.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu kwartalnego na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.
PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów przeprowadził w dniach 5 grudnia 2011 r. – 12 grudnia 2011 r. jednostronny przetarg kwartalny na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na okres rezerwacji od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Przetarg został otwarty dla Uczestników w dniu 5 grudnia 2011 r. W przetargu na I kwartał 2012 r. PSE Operator S.A. udostępnił zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO - PSEO w wysokości 220 MW.
W dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. W przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r. wzięło udział dwóch Uczestników, złożono dwa Arkusze Ofert.

W wyniku przeprowadzonego przetargu PSE Operator S.A. przyznał zdolności przesyłowe
na okres rezerwacji od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. na połączeniu międzysystemowym PSEO i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO  PSEO, w wysokości 220 MW. Cena Przetargu wyniosła 0,27 PLN/MWh.

PSE Operator S.A. informuje, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikował Wyniki jednostronnego przetargu na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSEO i NEK UKRENERGO na I kwartał 2012 r.