Wyniki przetargów
WYNIKI JEDNOSTRONNEGO PRZETARGU NA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWEGO PSEO i NEK UKRENERGO