Powrót

Konsultacje rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy

5 lipca 2016, 00:00

Konsultacje rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy
4 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pt. „ Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, podczas której zaprezentowany został projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Konferencja zapoczątkowała proces konsultacji tych rozwiązań.

W konferencji udział wzięli:

  • Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii,
  • Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  • Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA,
  • Maciej Bando - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

oraz

  • Tomasz Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Energi w ME
  • Andrzej Midera - Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich PSE SA
  • Damian Komar - Departament Energetyki w ME
  • Maciej Przybylski – Ekspert PSE Innowacje Sp. z o.o.

Obecne doświadczenia z funkcjonowania jednotowarowego rynku energii elektrycznej wskazują, że  nie  zapewnia on odpowiednich sygnałów do podejmowania decyzji o budowie nowych mocy wytwórczych, modernizacji istniejących oraz niewycofywaniu mocy niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

W trakcie konferencji wszyscy prelegenci podkreślali, aby zapewnić ciągłość i stabilność dostaw energii dla  wszystkich odbiorców na terenie Polski w horyzoncie długoterminowym, jest konieczne wprowadzenie rynku mocy.

Eksperci z Ministerstwa Energii oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przedstawili proponowane rozwiązania funkcjonalne rynku mocy, które wraz z uwagami zgłoszonymi przez uczestników rynku w  procesie konsultacji, będą podstawą dla rozwiązań legislacyjnych.

Prezentacje z konferencji są dostępne poniżej, a na stronie Ministerstwa Energii, pod poniższym linkiem zamieszczony został również formularz do  zgłaszania uwag oraz projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy.

http://www.mg.gov.pl/node/26169