Powrót

Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc

7 lutego 2012, 12:24

Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc
W miniony poniedziałek – 6 lutego 2012 r. o godz. 17.30 wystąpiło maksymalne obciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które wyniosło 25 777 MW. W 2011 r. maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną wystąpiło 22 grudnia i wyniosło 24 780 MW, a dotychczasowy roczny szczyt zapotrzebowania na moc wystąpił 26 stycznia 2010 r. – 25 449 MW.

Mimo tak dużego obciążenia, wywołanego bardzo niską temperaturą powietrza, skutkującą wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną ze strony odbiorców, Krajowy System Elektroenergetyczny pracował poprawnie, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Rezerwy mocy były utrzymane na wymaganym poziomie. PSE Operator w pełni zaspokoił potrzeby zarówno przemysłu, jak i drobnych odbiorców. Nie było żadnych ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców spowodowanych brakiem mocy w systemie elektroenergetycznym.

Spółka PSE Operator wywiązała się również ze wszystkich zobowiązań w zakresie wymiany transgranicznej, w ramach udostępnionych zdolności przesyłowych do Niemiec, Czech i na Słowację. Do tych krajów był prowadzony eksport energii elektrycznej, którego saldo w szczycie obciążenia systemu wyniosło 634 MW.

Z informacji nadsyłanych do Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE Operator wynika, że elektrownie pracują w sposób prawidłowy. Zachowane zapasy węgla w wysokości ok. 6,4 mln ton wystarczyłyby na 36 dni pracy, a więc na poziomie przekraczającym wymagania ustawowe.