Powrót

Nowe obowiązujące Suplementy Techniczne w PSE

31 października 2018, 13:03

Nowe obowiązujące Suplementy Techniczne w PSE

Komitet standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowe Suplementy do istniejących Standardowych Specyfikacji Technicznych.

Suplement do Standardowych Specyfikacji Technicznych – wymagania dotyczące izolatorów osłonowych i urządzeń WN i NN.

Powyższy Suplement określa wymagania dla osłonowych izolatorów urządzeń i aparatury napowietrznej oraz wnętrzowej przewidzianej do zainstalowania w sieci o znamionowym napięciu przemiennym 110 kV, 220 kV oraz 400 kV. Wymagania Suplementu dotyczą przede wszystkim użytych przy produkcji izolatorów materiałów polimerowych.

Krajowy System Elektroenergetyczny _ Suplement.

Wprowadzone zmiany w Standardowej Specyfikacji Technicznej PSE S.A. pn. Krajowy System Elektroenergetyczny w zakresie kryteriów zastosowania instalacji zraszaczowych na jednostkach transformatorowych.