Powrót

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2015 r.

10 września 2015, 13:28

Ogłoszenie wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2015 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2015 r. i kończący się z dniem 31 października 2015 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 25 sierpnia 2015 r. – 10 września 2015 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2015 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2015 r. i kończący się z dniem 31 października 2015 r.).

W przetargu na PAŹDZIERNIK 2015 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGOàPSE, w wysokości 220 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresie Rezerwacji w dniu 12 października 2015 r. (od godz. 0:00 do godz. 24:00) Oferowane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW.

W dniu 10 września 2015 r. o godz. 12:00  Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2015 r. zarejestrowano 2 Uczestników, zgłoszono 1 Arkusz Oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGOàPSE, w wysokości 220 MW, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że w Podokresie Rezerwacji w dniu 12 października 2015 r. (od godz. 0:00 do godz. 24:00) Przyznane Zdolności Przesyłowe zostały obniżone do 130 MW.

Cena Przetargu wyniosła 0,02 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na PAŹDZIERNIK 2015 roku.