Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uhonorowały pamięć Stefanii Kasprzyk – byłej wieloletniej Prezes PSE, pierwszej kobiecie-dyrektorze Krajowej Dyspozycji Mocy

19 września 2016, 16:40

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uhonorowały pamięć Stefanii Kasprzyk – byłej wieloletniej Prezes PSE, pierwszej kobiecie-dyrektorze Krajowej Dyspozycji Mocy
16 września 2016 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka w siedzibie PSE w  Konstancinie-Jeziornej odsłonięto tablicę upamiętniająca Stefanię Kasprzyk, byłą prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Imieniem byłej prezes została również nazwana najbardziej reprezentacyjna aula w gmachu Spółki. Otwarto także wystawę przypominającą sylwetkę Stefanii Kasprzyk i jej osiągnięcia zawodowe.

Stefania Kasprzyk
1947-2011
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2005-2010

Pracę w energetyce rozpoczęła w 1974 roku jako projektantka i programistka systemów komputerowych przy modernizacji i  budowie sieci elektroenergetycznych Zachodniego Okręgu Energetycznego w Poznaniu. – To był czas zdobywania wiedzy. Nie było łatwo. Na początku zniechęcał mnie fakt, że w zdominowanym przez mężczyzn środowisku kobiecie trudno się przebić. Musiałam to potraktować jak wyzwanie. Powszechnie uważa się, że branża energetyczna to świat mężczyzn. Mój przypadek pokazuje, że może być inaczej, ale jest on raczej wyjątkiem i  stanowi potwierdzenie istniejącego stereotypu.* Pracowitość i profesjonalizm Stefanii Kasprzyk dostrzegli przełożeni, awansując ją w 1980 roku na stanowisko kierownika działu remontów elektrowni, m.in. Turów, Dolna Odra, Połaniec, Kozienice. – Koledzy twierdzili, że sobie nie poradzę, bo jest to zespół męski i tylko mężczyzna będzie potrafił nim odpowiednio zarządzać. W  tamtym czasie chętnie zastępowałam inżynierów wyjeżdżających na kontrakty. Zdobywałam w ten sposób doświadczenie i nowe kompetencje. Nauczyłam się nawet spawać! Od 1990 roku pracowała w  poznańskim oddziale Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To wtedy pierwszy raz zajęła odpowiedzialne, menedżerskie stanowisko – została kierowniczką wydziału obszarowej dyspozycji mocy. Po sześciu latach, już w  Warszawie, kierowała wydziałem w Krajowej Dyspozycji Mocy. Dwa lata później awansowała na  dyrektora zarządzającego rynkiem systemowym ds. usług regulacyjnych. W 1999 roku, jako pierwsza kobieta na świecie, została dyrektorem Krajowej Dyspozycji Mocy. W latach 2002-2004 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Usług Operatorskich. W  marcu 2005 roku wygrała konkurs i objęła stanowisko prezesa PSE-Operator, które – z krótką przerwą pod koniec 2007 roku – pełniła do 13 października 2010 roku.

Była pierwszą kobietą na świecie, która sprawowała bezpośrednią kontrolę i kierowała bezpieczeństwem przesyłania energii elektrycznej w granicach państwa. – Na stanowiska kierownicze doprowadziło mnie zaangażowanie, zapał do pracy i chęć uczestnictwa w coraz to nowych projektach.* Gdy wygrała konkurs na stanowisko prezesa PSE-Operator była w polskiej energetyce jedną z pierwszych kobiet, które stanęły na czele tak dużego i znaczącego przedsiębiorstwa. Prezes Stefanii Kasprzyk udało się przekształcić PSE-Operator, niewielką spółkę zależną, w silnego operatora systemu przesyłania energii. – Nie potrafię zadowolić się tym, że rozwiązałam problem i później tylko korzystać z tych osiągnięć. Ja zawsze chciałam wiedzieć więcej i stawać przed nowymi wyzwaniami. Zbudowałam tę firmę od początku, ale  wcześniej przeszłam przez cały sektor energetyczny. Nie ograniczyłam się do pracy w  elektrowni, ale zdobywałam doświadczenie również w automatyce i w sieciach. Angażowałam się we wszystko, co  nowe w Europie i na świecie. Takie doświadczenia pozwalają potem inicjować nowe rozwiązania.*
Stefania Kasprzyk zapracowała na szacunek ludzi z branży i nie tylko. Nigdy nie kwestionowano Jej kompetencji, była wyjątkowo pracowita, a uznaniem cieszyła się nawet wśród liderów związków zawodowych, które w energetyce są szczególnie silne. Poza tym miała wiele okazji, by pokazać swój profesjonalizm: od  „efektu millenium” (1 stycznia 2000 roku miał być sądnym dniem dla automatyki i  komputerów sterujących systemem energetycznym), po projekt polskiego rynku energii, w którym na  zlecenie Rady Ministrów brała udział jako ekspert. Była zdecydowaną zwolenniczką zbudowania w  Polsce elektrowni atomowej. Szukając wzorców dla przyszłego kształtu polskiego systemu energetycznego, spoglądała na Szwecję i Wielką Brytanię

Pod zarządem prezes Stefanii Kasprzyk Spółka rozwijała się intensywnie, osiągając pozycję niezależnego operatora i bardzo dobre wyniki finansowe. Firma weszła w fazę intensywnego rozwoju, realizując jednocześnie kluczowe obowiązki, takie jak zapewnienie niezawodnej i efektywnej pracy KSE, zapewnienie niezawodnych dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwa ruchowego oraz jakość energii elektrycznej, zgodnie ze standardami jakościowo- niezawodnościowymi obowiązującymi członków organizacji Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych ENTSO-E.

Stefania Kasprzyk w ogromnym stopniu przyczyniła się też do połączenia elektroenergetycznego Polski z  Litwą. Jej wiedza i profesjonalizm podczas prac przygotowawczych tego projektu były nieocenione. Zaangażowanie pani prezes doprowadziło w 2008 roku do podpisania w obecności prezydentów obu krajów umowy pomiędzy operatorami sieci przesyłowych Polski i  Litwy, a także do rozpoczęcia bardzo ważnego etapu współpracy firm energetycznych obu krajów.

Za całokształt pracy zawodowej, kompetencje i wiedzę oraz zaangażowanie w rozwój i  bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego została uhonorowana m.in. tytułem Człowieka Energetyki 2004. Przyznanym podczas II Kongresu „Nowego Przemysłu”. W 2014 roku otrzymała również nagrodę Prezesa Rady Ministrów za projekt i wdrożenie w ramach rynku bilansującego nowej metodologii doboru i rozdziału obciążeń jednostek wytwórczych. Otrzymała także wiele państwowych i branżowych odznaczeń, m.in.  Złoty Krzyż Zasługi (2005), Złotą Odznakę „Zasłużony dla Energetyki”, Brązową Odznakę „Zasłużony dla  Energetyki”.

*wypowiedzi Stefanii Kasprzyk pochodzą z wystąpień i wywiadów Pani Prezes