Powrót

Prezes PSE na konferencji ENTSO-E w Bratysławie

22 września 2016, 15:53

Prezes PSE na konferencji ENTSO-E w Bratysławie
Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 23 września 2016 r. weźmie udział w konferencji ENTSO-E (ang. Central East European (CEE) Regional Conference), poświęconej budowie europejskiego rynku energii z perspektywy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja odbywa się w dniach 22-23.09.2016 r. w Bratysławie, pod auspicjami Słowackiej Prezydencji w UE. Uczestniczą w niej przedstawiciele operatorów systemów przesyłowych regionu CEE ze Słowacji, Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Niemiec, Austrii, Chorwacji i Słowenii. Przedstawiciele ENTSO-E oraz regionalnych OSP dyskutować będą m.in. o integracji rynku elektrycznego w Europie Środkowej, potrzebach inwestycyjnych i infrastrukturalnych, operacyjnej współpracy. Omówione zostaną wyzwania i możliwości dla regionu w kontekście nowej konstrukcji rynku energii i perspektywy mechanizmu market coupling.

Prezes Eryk Kłossowski, w jednym z paneli dyskusyjnych konferencji, poruszy m.in. kwestie związane ze stabilnością i bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wskaże trudności i możliwości ich rozwiązania.

Szczegóły wystąpienia Prezesa Eryka Kłossowskiego zostaną opublikowane po konferencji.