Powrót

Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych udostępniony do konsultacji publicznych

9 lutego 2018, 17:07

Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych udostępniony do konsultacji publicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 dotyczącym alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM)1), obowiązek przedłożenia wniosku o  utrzymaniu lub zmianie konfiguracji obszarów rynkowych wynikającej z pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych spoczywa na operatorach systemów przesyłowych (OSP) uczestniczących w przeglądzie.

Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych został przedłożony do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do  9 marca 2018 r. W ramach tego procesu, 15 lutego 2018 r., w siedzibie ENTSO-E zostaną zorganizowane otwarte, publiczne warsztaty. ENTSO-E, jako podmiot wspierający operatorów uczestniczących w tym procesie, będzie organizatorem zarówno centrum konsultacyjnego, jak i  warsztatów.

Przed publikacją ostatecznej wersji Raportu zostaną rozpatrzone wszystkie uwagi i komentarze zgłoszone podczas publicznych konsultacji.

Raport pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych wraz z rekomendacjami zostanie przedłożony do rozpatrzenia państwom członkowskim. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania niniejszej rekomendacji państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia porozumienia w sprawie utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych.

Zainteresowane media prosimy o kontakt drogą elektroniczną media@entsoe.eu

 

Więcej informacji na stronie ENTSO-E: https://www.pse.pl/-/projekt-raportu-pierwszej-edycji-przegladu-obszarow-rynkowych-udostepniony-do-konsultacji-publicznych

 

1) Art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiającego wytyczne CACM.