Powrót

PSE po raz trzeci nagrodzone Listkiem CSR tygodnika POLITYKA!

24 maja 2018, 13:48

PSE po raz trzeci nagrodzone Listkiem CSR tygodnika POLITYKA!
21 maja br. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli tygodnika Polityka, firmy Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu potwierdziła mocną pozycję PSE, wśród liderów CSR, przyznając naszej Spółce Srebrny Listek CSR’2018.

Srebrny Listek CSR’2018 jest wyrazem uznania dla wdrożonej i realizowanej strategii biznesowej  PSE w  obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, stosowania najlepszych międzynarodowych standardów w dziedzinie raportowania i tworzeniu własnych.

PSE są spółką odpowiedzialną społecznie w każdym wymiarze - strategicznie myślącą o przyszłych pokoleniach, rozwoju i  utrzymaniu systemu przesyłowego, środowisku i o swoich pracownikach. Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem wizji i misji Spółki oraz wytycza kierunki i cele strategii PSE – mówi Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik Zarządu ds.  Zrównoważonego Rozwoju.

Złotymi i srebrnymi Listkami CSR nagrodzono łącznie 30 firm. Otrzymały je przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności respektują wszystkie kluczowe standardy normy ISO 26000, wdrażają najlepsze lokalne i globalne praktyki CSR, w tym najlepsze praktyki zarządzania personelem i standardy etyczne.

W tym roku udział w konkursie wzięła rekordowa liczba 115 przedsiębiorstw. Według autorów rankingu tegoroczna analiza działalności firm odpowiedzialnych społecznie pokazuje dużo większą aktywność w obszarach związanych z budowaniem kapitału ludzkiego i działaniami skierowanymi na obecnych pracowników (np. w obszarze zdrowia), budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy czy zawieranie partnerstw na rzecz realizacji inicjatyw biznesowych i społecznych, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska naturalnego.