Aktualności

17 lutego 2014, 00:00

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie zostały przekazane podczas konferencji prasowej posłów jednego z ugrupowań politycznych, informuję że: Zasady przyznawania darowizn w PSE S.A. są bardzo przejrzyste, oparte o dwustopniowy system opiniowana. Wpływające wnioski są szczegółowo analizowane, zanim rekomendacje dotyczące przekazania zostaną przedstawione władzom...

Więcej...

11 lutego 2014, 00:00

Artykuł „Sieci Prezesa” zamieszczony w tygodniku WPROST nr 7 z dnia 10 lutego 2014 roku, zawiera szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności spółki, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Henryka Majchrzaka.Zarówno treść jak i forma artykułu wyraźnie wskazują na przyjęty cel publikacji w postaci udowodnienia z góry...

Więcej...

10 lutego 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały 10 lutego 2014 r. kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych. Umowa obejmuje również prace związane z ich zaprojektowaniem. Całkowita wartość netto umowy wynosi 349 milionów złotych. Dzięki działaniu przesuwników możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii pomiędzy Polską a Niemcami. Pierwsze...

Więcej...

5 lutego 2014, 12:22

itwa Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko dla budowy stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Inwestycje te są elementem realizowanego przez PSE Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest szczególnie ważnym zadaniem...

Więcej...

24 stycznia 2014, 15:53

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu...

Więcej...

24 stycznia 2014, 00:00

24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu....

Więcej...

23 stycznia 2014, 00:00

Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizowaną Strategię Spółki. W dokumencie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2013, określone zostały najważniejsze zadania stojące przed Spółką do 2020 roku. Kierunki działań strategicznych wynikają z roli i miejsca PSE zdefiniowanego w regulacjach prawnych i dokumentach korporacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Spółki. ...

Więcej...

22 stycznia 2014, 13:49

21 stycznia 2014 r. w Szczecinie PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na realizację inwestycji sieciowej obejmującej budowę linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik—Glinki wraz z rozbudową stacji Pomorzany 110 kV o rozdzielnię 220 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: Zhu Jiahao, Vice General Manager of Pinggao Group Co.,...

Więcej...

21 stycznia 2014, 14:42

PSE oraz Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów 21 stycznia 2014 r. podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jakim jest zapewnienie dostaw...

Więcej...

23 grudnia 2013, 00:00

454 MW mocy z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolan Odra - to pierwsza część interwencyjnej rezerwy zimnej pozyskanej przez Operatora Systemu Przesyłowego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, opublikowanego 6 czerwca 2013 roku. Uchwałę o zatwierdzeniu wyników przetargu na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej Zarząd PSE podjął 18 grudnia...

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:37

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Uprzejmie informujemy, że PSE S.A....

Więcej...

20 grudnia 2013, 19:13

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z Kartą aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP — Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi wchodzącą w życie z dniem 01 stycznia 2014 r., na stronie internetowej została opublikowana aktualizacja nr 2, Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Opublikowana aktualizacja nie wprowadza zmian w schematach walidacji standardów technicznych systemu WIRE....

Więcej...

20 grudnia 2013, 11:39

OSP" W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, 18 grudnia 2013 roku ogłoszony został przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy, w wyznaczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego czterech godzinach, o zadeklarowany...

Więcej...

18 grudnia 2013, 18:50

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz z dnia 10 grudnia 2013 r. postanowił: Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS...

Więcej...

18 grudnia 2013, 00:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-32(18)/2013/4988/X/BTS/KGo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2013 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 229(1574) 17 grudnia 2013 r. Stosownie do art....

Więcej...

5 grudnia 2013, 09:38

kablową" 4 grudnia 2013 r. PSE opublikowały ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację przebudowy odcinka linii 220 kV Morzyczyn — Police w celu usunięcia kolizji z przebiegiem morskiego toru wodnego Świnoujście — Szczecin. Uruchomienie procedury związanej z wyłonieniem firmy wykonawczej, to kolejny krok zmierzający do realizacji zawartego w październiku br. porozumienia pomiędzy PSE SA i firmą BILFINFER CRIST OFFSHORE Sp. z o.o., która na terenie zakupionym od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A....

Więcej...

29 listopada 2013, 00:00

29 listopada 2013 r. w Puszczykowie k/Poznania zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSE i siedemnastoma regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Dotyczy ono współpracy przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz PSE, a także rozliczenia kosztów korzystania z gruntów leśnych w latach 2006 — 2013. Część linii przesyłowych należących do PSE przebiega przez tereny będące w zarządzie Lasów...

Więcej...

5 listopada 2013, 00:00

5 listopada 2013 r. PSE S.A. i Pinggao Group Co. Ltd zawarły umowę na budowę linii 400 kV Żydowo Kierzkowo — Słupsk, budowę stacji Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją (auto)transformatora 220/110 kV. Ze strony PSE S.A. umowę podpisali: Henryk Majchrzak- Prezes Zarządu oraz Krzysztof Ksyta -Członek Zarządu, natomiast ze strony Pinggao Group: pełnomocnik — LiXiao. W uroczystości wziął udział także Wiceprezes Pinggao Group, dyrektor generalny ds....

Więcej...

7 października 2013, 00:00

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania miała miejsce 4 października br. podczas Pierwszego Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes Zarządu PSE, Henryk Majchrzak odebrał Certyfikat z rąk przedstawiciela British Standards Institution (BSI). Certyfikat nr BCMS 600725 w zakresie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych...

Więcej...

2 września 2013, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zmieniają znak graficzny. Nowy logotyp jest nowoczesny, prosty i wpisuje się w światowe tendencje komunikacji wizualnej. Zmieniające się otoczenie oraz dynamiczny rozwój wszystkich obszarów działalności PSE wpłynęły na decyzję o unowocześnieniu identyfikacji wizualnej Spółki. Celem nowego logo jest nie tylko lepsza rozpoznawalność marki, ale — przede wszystkim -...

Więcej...