Powrót

PSE S.A. uruchamiają rynek wtórny na rok 2021

23 marca 2020, 17:03

PSE S.A. uruchamiają rynek wtórny na rok 2021

W związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, informują o uruchomieniu możliwości zgłaszania transakcji obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rok 2021. Funkcjonalność ta dostępna jest na Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl)

Szczegółowa instrukcja dotycząca zgłaszania transakcji obrotu wtórnego znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika