Powrót

PSE SA podpisały umowę z Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO!

7 czerwca 2016, 00:00

PSE SA podpisały umowę z Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO!
7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie – Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence (Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury elektroenergetycznej.
Podpisana przez PSE SA umowa jest pierwszą, jaką polska instytucja podpisała z centrum eksperckim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo infrastruktury elektroenergetycznej, jest jednym z  priorytetów PSE SA pełniących rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce. Jest także jednym z  największych wyzwań, zwłaszcza w kontekście takich zagrożeń, jak m.in. cyberterroryzm, dezinformacja, czy  zamachy terrorystyczne. Dlatego też, podpisując list intencyjny strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej. Współpraca ta polegać będzie przede wszystkim na:

  • Wymianie wiedzy i dobrych praktyk,
  • Wymianie ekspertów i naukowców we wspólnych projektach,
  • Planowaniu, koordynacji i wdrażaniu wspólnych projektów,
  • Organizowaniu wspólnych seminariów, warsztatów i szkoleń,
  • Ułatwieniu odbywania stażów przez studentów,
  • Wymianie niesklasyfikowanych rezultatów i wyników przeprowadzonych badań,
  • Wymianie informacji o planowanych i trwających wydarzeniach organizowanych przez strony w  obszarze ochrony infrastruktury krytycznej,
  • Udziale we wspólnych warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

Celem współpracy jest tworzenie środowiska dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale także dla Europy i wszystkich państw, które będą chciały przyłączyć się do tego systemu.