Powrót

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań

15 stycznia 2018, 13:15

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB). Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 15 marca br.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkiem na stronie ENTSO-E:https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-imbalance-netting-process/consult_view/