Powrót

Rusza kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

18 grudnia 2018, 12:11

Rusza kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

Rusza kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy - Ważne terminy dla wytwórców energii elektrycznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że:

  • kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 3 stycznia 2019 r.
  • wnioski o wpis do rejestru można będzie składać do 12 stycznia 2019 r. włącznie.
  • coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karami finansowymi.

Celem procesu jest wpisanie do rejestru rynku mocy jednostek fizycznych oraz jednostek planowanych redukcji zapotrzebowania (DSR). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z  2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”), obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie  mniejszej niż 2 MW. W odniesieniu do pozostałych jednostek uzyskanie wpisu jest dobrowolne.

Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych. Uzyskanie wpisu do rejestru w 2018 roku, jak również zawarcie umów mocowych w wyniku przeprowadzonych aukcji mocy, nie zwalnia właścicieli jednostek z realizacji obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej w roku 2019.

Pierwsza certyfikacja ogólna została przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Począwszy od roku 2019, certyfikacja ogólna będzie rozpoczynała się w pierwszym tygodniu każdego roku. Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej, organizowanej w 2019 r., jest dostępny na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pod adresem https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna.

Zbliżająca się certyfikacja ogólna, podobnie jak pozostałe procesy rynku mocy, prowadzona jest wyłącznie elektronicznie. Aby zgłosić jednostkę należy złożyć za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) wniosek zawierający podstawowe dane o jednostce, m.in. moc osiągalną netto, technologię wytwarzania energii elektrycznej czy wykorzystywane paliwo podstawowe. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz aktywnego numeru telefonu.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy o rynku mocy na podmiot, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna wymierzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.