Certyfikacja ogólna

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2023 roku:

  1. Rozpoczęcie certyfikacji ogólnej – 2 stycznia 2023 r. 
  2. Składanie wniosków o wpis do rejestru – do 16 stycznia 2023 r.
  3. Weryfikacja wniosków o wpis do rejestru przez OSDp – do 2 lutego 2023 r.
  4. Rozpatrzenie wniosku przez OSP – nie później niż 10 marca 2023 r.
  5. Zakończenie certyfikacji ogólnej – 10 marca 2023 r.

 


 

Instrukcja złożenia wniosku o wpis do rejestru w certyfikacji ogólnej

Instrukcja użytkownika

 


 

Pełnomocnictwa, upoważnienia – przykłady wypełnionych załączników 4.1 i 4.3 do regulaminu rynku mocy

Poniżej przedstawiono przykłady obrazujące najczęstsze przypadki udzielenia pełnomocnictw lub upoważnień na potrzeby certyfikacji ogólnej. Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy traktować je wyłącznie jako poglądowe. Informacje uzupełniane przez wnioskodawcę oznaczono kolorem czerwonym.

  Przykłady

 

Przykład 1.

Właściciel jednostki fizycznej (podmiot niebędący osobą fizyczną) udziela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej) pełnomocnictwa do składania wniosków o wpis do rejestru (certyfikacja ogólna).

Załącznik 4.3

 

Przykład 2.

Właściciel jednostki fizycznej (podmiot niebędący osobą fizyczną) upoważnia inny podmiot niebędący osobą fizyczną do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej. W dalszej kolejności podmiot upoważniony udziela pełnomocnictwa w imieniu właściciela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej).

Załącznik 4.1 Załącznik 4.3

 

Przykład 3.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą udziela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej) pełnomocnictwa do składania wniosków o wpis do rejestru (certyfikacja ogólna).

Załącznik 4.3

 

Przykład 4.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, upoważnia inny podmiot niebędący osobą fizyczną do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej. W dalszej kolejności podmiot upoważniony udziela pełnomocnictwa w imieniu właściciela swojemu pracownikowi (lub innej osobie fizycznej).

Załącznik 4.1 Załącznik 4.3

 

Przykład 5.

Właściciel jednostki fizycznej będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, upoważnia inną osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą do składania wniosków o wpis do rejestru jednostki fizycznej i udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do reprezentowania właściciela jednostki fizycznej na potrzeby certyfikacji ogólnej.

Załącznik 4.1


 

Podsumowanie certyfikacji ogólnych