Powrót

Scenariusze na przyszłość - wywiad z Erykiem Kłossowskim, prezesem zarządu PSE S.A.

25 lipca 2017, 15:43

Scenariusze na przyszłość - wywiad z Erykiem Kłossowskim, prezesem zarządu PSE S.A.
Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie stoi u progu znaczących zmian. Mając na uwadze planowane nowe regulacji Unijne zawarte w pakiecie „Czysta energia dla Europy”, jaki Pana zdaniem będzie kierunek zmian przepisów Unijnych i jak one wpłyną na rynek energii w Polsce?

Kierunek zmian przepisów Unijnych jest wypadkową sprzecznych sił zmagających się ze sobą w umysłach brukselskich eurokratów. Autorzy pakietu zimowego w ocenie skutków regulacji stanowiącej załącznik do projektów legislacyjnych deklarują, że ich celem jest zwiększenie płynności rynków oraz umożliwienie zaistnienia wysokich cen uzasadnionych niedoborem mocy i energii w systemach (ang. scarcity pricing).

czytaj więcej: