Powrót

Stanowisko PSE SA do kwestii poruszanych w liście otwartym Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu skierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz

11 sierpnia 2015, 00:00

Stanowisko PSE SA do kwestii poruszanych w liście otwartym Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu skierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz
 1. OSP zdecydował się na rozwiązanie siłowe, wymuszając wprowadzenie ograniczeń w dostawach dla odbiorców przemysłowych z zaskoczenia, nie dając możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanych redukcji mocy

  Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna (awaryjne wyłączenia dużych jednostek wytwórczych) zagrażająca bezpieczeństwu całego systemu elektroenergetycznego. Konieczne były szybkie i zdecydowane działania ze strony OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w całym kraju. OSP podjął działania przewidziane w zakresie prawa.

 2. Duże straty, które wyniknęły z niespodziewanego ograniczenia produkcji – efektem będą roszczenia utraconych przychodów

  Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna zagrażająca bezpieczeństwu całego systemu elektroenergetycznego. Brak działań ze strony OSP skutkowałby poważną awarią i zupełnym brakiem dostaw energii w części lub całości kraju. Spowodowałoby to katastrofalne straty dla całej gospodarki.

 3. OSP wprowadził obowiązkowe i nieodpłatne ograniczenia mocy nie wykorzystując wcześniej w pełni rezerw, którymi dysponował (usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP)

  Przed wprowadzeniem ograniczeń w odbiorze OSP dokonał dogłębnych analiz i wykorzystał wszystkie dostępne dla niego zasoby. Ograniczenie zapotrzebowania wyłącznie w ramach wykorzystania usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP byłaby niewystarczająca w zaistniałej awaryjnej sytuacji KSE.

Autorzy listu uważają ponadto, że obecna sytuacja to efekt:

 1. Niechęci OSP do dialogu z odbiorcami i preferowanie działań o charakterze administracyjnym

  OSP prowadzi stały dialog z odbiorcami i opracowuje mechanizmy włączenia ich w mechanizmy rynku energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Należy jednak zaznaczyć, że OSP jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw w sytuacji awaryjnej zobowiązany jest do wykorzystania wszystkich dostępnych środków, w tym również administracyjnych jeżeli inne działania nie przyniosą rezultatów.

  Mechanizmy o charakterze rynkowym nie są nigdy projektowane na sytuacje ekstremalne. W sytuacjach ekstremalnych mechanizmy rynkowe mogą być nieskuteczne i nieefektywne, ponadto ich utrzymanie oznaczałoby ponoszenie bardzo wysokich i nieuzasadnionych kosztów przez wszystkich odbiorców taryfowych. Z tego powodu w sytuacjach ekstremalnych wykorzystuje się mechanizmy administracyjne.

 2. Brak reakcji OSP na narastające problemy z krajową produkcją energii i w konsekwencji z pokryciem zapotrzebowania KSE poprzez energię z importu albo stworzenie strategicznych rezerw mocy w oparciu o usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Obecnie jedyna oferta w tym obszarze dedykowana jest elektrowniom cieplnym, co niestety zwiększa uzależnienie bezpieczeństwa KSE od warunków pogodowych.

  PSE aktywnie działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa pokrycia zapotrzebowania w KSE. Nie jest jednak jedynym podmiotem mającym wpływ na długoterminowe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. PSE nie mają wpływu na decyzje o budowie nowych mocy wytwórczych. Decyzja dotycząca mechanizmów rezerw strategicznych również musi zostać podjęta na poziomie ogólnokrajowym, przy uwzględnieniu regulacji europejskich.

  PSE intensywnie rozwijają połączenia transgraniczne. Do końca roku planowane jest otwarcie połączenia z Litwą oraz montaż przesuwników fazowych na stacji elektroenergetycznej Mikułowa. Trwają również prace nad rozbudową sieci przesyłowej wewnątrz kraju, co pozwoli m.in. na zwiększenie możliwości wymiany energii na granicy Polska-Niemcy.

  PSE pozyskuje usługi rezerw optymalizując ich skuteczność i niezawodność oraz koszty przenoszone w taryfie na odbiorców. Do świadczenia dla PSE usług rezerw dopuszczone są nie tylko jednostki konwencjonalne ale również odbiorcy energii (w ramach usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP).

  Utrzymywany w KSE poziom rezerw dostoswany jest do zdarzeń które mogą zajść z racjonalnym prawdopodobieństwem i częstotliwością. Utrzymywanie poziomu rezerw na każdą nawet ekstremalną sytuację byłby nieopłacalne i wiązało się ze zbyt dużymi kosztami ponoszonymi przez odbiorców w taryfie. W celu rozwiązania problemów mogących się pojawić bardzo rzadko przewidywane są inne mechanizmy, takie jak ograniczenia poboru mocy.

  Mimo to, PSE stale pracuje nad zwiększeniem dostępnego poziomu rezerw, w tym pozyskiwanych od odbiorców, w ramach kosztów racjonalnych do przeniesienia w taryfie na odbiorców.