Powrót

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej farmy wiatrowej Silesia

24 stycznia 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej farmy wiatrowej Silesia
24 stycznia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornej została zawarta umowa pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi a EKO Energia Polska Sp. z o.o. o przyłączenie farmy wiatrowej Silesia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla farmy wiatrowej Silesia PSE wydały 14 czerwca 2012 r.

Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. Natomiast Eko Energia Polska Sp. z o.o. reprezentował Rudolf Mikulla, Prezes Zarządu.

W uroczystości uczestniczył również Tomasz Kostuś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego.

 

FW Silesia o mocy 225 MW będzie przyłączona do rozdzielni 220 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Wielopole. Turbiny tej farmy wiatrowej będą zlokalizowane na terenie gmin Polska Cerekiew i  Pawłowiczki w woj. opolskim.

Przyłączenie FW Silesia do KSP będzie realizowane w dwóch etapach:

  • przyłączenie pierwszego etapu o mocy zainstalowanej 115 MW  - wrzesień 2018 r.,
  • przyłączenie drugiego etapu o mocy zainstalowanej 110 MW  - listopad 2018 r.

Budowa FW Silesia i jej przyłączenie do sieci przesyłowej to kolejny krok do osiągnięcia celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r., związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru. Inwestycja ta wpisuje się w cele unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego oraz w strategię budowy bezpieczeństwa energetycznego kraju –podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Wielopole zlokalizowana jest na terenie południowej części Polski i jest jednym z największych węzłów w elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Ta  część Polski charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą strukturą elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Jestem bardzo usatysfakcjonowany, że na terenie województwa opolskiego uruchomiona zostanie budowa farmy wiatrowej Silesia. Inwestycja ta nie tylko wpisuje się w realizację kierunków rozwoju województwa opolskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa do 2020 r., ale w znaczący sposób – o czym jestem przekonany – przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy i korzyści ekonomicznych dla regionu – podkreśla Tomasz Kostuś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego