Powrót

Zmiany w składzie Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

31 stycznia 2011, 00:00

Zmiany w składzie Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

W dniu 28 stycznia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało Panią Marzenę Myszkowską, Pana Kazimierza Franciszka Kułagę oraz Pana Grzegorza Tomasika na Członków Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A..

Aktualny skład Zarządu III kadencji: