Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

18 grudnia 2015, 09:05

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-40(22)/2015/4988/XII/MKo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 177/2015 (2007) z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy, iż ww. Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.