Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie przeprowadzenia ankiety dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych

8 maja 2018, 16:10

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie przeprowadzenia ankiety dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.), wypełniając obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) określone w Art. 9c ust 2 pkt 1, 5 i 17 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.,  zwracają się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej planów budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na Bałtyku, przyłączanych do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Celem ankiety jest oszacowanie poziomu zdolności wytwórczych MFW oraz ustalenie stanu zaawansowania projektów MFW. Przedmiotowe dane zostaną wzięte pod uwagę w kolejnych iteracjach procesu planowania rozwoju sieci przesyłowej

Jednocześnie informujemy, iż PSE S.A. w zakresie dotyczącym otrzymanych informacji będą przestrzegały obligacji wynikających z Art. 9c ust. 4 ustawy Prawo energetyczne.

Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do dnia 25 maja 2018 r. na adres poczty elektronicznej: ankieta.mfw@pse.pl, wraz z dokumentami wskazanymi w pkt A-C) ankiety.

W przypadku pytań w zakresie wypełnienia ankiety prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 242 15 17.