Komunikaty OSP

27 marca 2018, 15:49

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na Maj 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 maja 2018 r. i kończący się z dniem 31 maja 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 marca 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w...

Więcej...

28 lutego 2018, 15:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, w terminie od 19 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. przeprowadziły konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy (dalej „regulamin”). W wyniku tego procesu interesariusze zgłosili ponad osiemset uwag do...

Więcej...

28 lutego 2018, 14:20

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2018 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 lutego 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

26 stycznia 2018, 15:35

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na MARZEC 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2018 r. i kończący się z dniem 31 marca 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 stycznia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

23 stycznia 2018, 16:10

PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. ...

Więcej...

19 stycznia 2018, 17:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy. Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, o którym mowa w art. 83 ustawy, opisującego organizację procesów na rynku mocy oraz...

Więcej...

27 grudnia 2017, 12:06

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2018 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2018 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 grudnia 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

22 grudnia 2017, 14:06

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2016.LK z dnia 19 grudnia 2017 r. postanowił umorzyć w części postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”) w zakresie dotychczas nierozstrzygniętym, tj. zmian określonych w części zatytułowanej „ Modyfikacja zasad pozyskiwania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy " znajdujących się na stronach od 8 do 28 Karty aktualizacji nr CB/16/2016 IRiESP - Bilansowanie...

Więcej...

15 grudnia 2017, 15:46

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.4.15.2017.BTS/ŁM zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Decyzja Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 195 (2417) z dnia 15 grudnia 2017 r. W ww. decyzji, Prezes URE zatwierdził taryfę PSE S.A. na okres od dnia 1...

Więcej...

30 listopada 2017, 15:47

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 roku Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) w listopadzie 2016 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” publikowanych na stronie www.pse.pl informował, że od 1 stycznia 2018 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW. Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2017 roku, OSP...

Więcej...

30 listopada 2017, 13:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Kart aktualizacji nr CO/2/2017 IRiESP - Część ogólna i CK/7/2017 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.3.2017.LK z dnia 28 listopada 2017 r. postanowił zatwierdzić opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej...

Więcej...

28 listopada 2017, 14:45

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2018 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2018 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2018 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 listopada 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

14 listopada 2017, 13:33

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 14 listopada 2017 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CB/16/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (dalej „PSE”), wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) z dnia 16 czerwca 2014 r., znak: DRE-4710-3(7)/2013/2014/4988/ZJ, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej...

Więcej...

13 listopada 2017, 15:09

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 26 października 2017 r. – 13 listopada 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

31 października 2017, 15:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów informują, że na swojej stronie internetowej opublikowały Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. ( Okres Rezerwacji ...

Więcej...

27 października 2017, 16:04

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce” (dalej nazywanego również „system MMS” od angielskiej nazwy „Market Management System”). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ABB Sp. z o.o., który to wykonawca zaoferował dostawę i wdrożenie systemu MMS za kwotę 34,242 mln zł brutto. PSE planują zawrzeć umowę z ABB Sp. z o.o. do końca 2017 roku. Postępowanie o...

Więcej...

26 października 2017, 16:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na GRUDZIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2017 r. i kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 października 2017 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

12 października 2017, 13:58

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LISTOPAD 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2017 r. i kończący się z dniem 30 listopada 2017 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 27 września 2017 r. – 12 października 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na...

Więcej...

7 października 2017, 21:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że zakończyły usuwanie skutków awarii, które były wynikiem przejścia orkanu Ksawery. Dzięki wytężonej pracy Zespołów Eksploatacji Sieci, po niespełna 48 godzinach, wszystkie linie najwyższych napięć zostały przywrócone do pracy.

Więcej...

6 października 2017, 21:30

Minister Energii i Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że po intensywnych, trwających nieprzerwanie 24 godziny wspólnych pracach operatora systemu przesyłowego (PSE) i operatorów systemów dystrybucyjnych (ENEA, TAURON oraz PGE), wznowione zostały dostawy energii elektrycznej do ponad 1,175 mln. odbiorców. Obecnie wszystkie wysiłki służb energetycznych skupiają się na przywróceniu zasilania ok. 225 tys. odbiorców pozostającym...

Więcej...