Komunikaty OSP

13 września 2019, 13:17

Aktualizacja w schematach walidacji dla Standardów technicznych systemu WIRE oraz Standardów technicznych systemu SOWE, Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z ograniczeniem daty dla typu tDtCzas w Standardach technicznych systemu WIRE oraz Standardach technicznych systemu SOWE do maksymalnej wartości 2019-12-31 23:59:59, zaktualizowane zostały pliki typów wspólnych OSPDEF-WIRE i OSPDEF. Aktualizacja polega...

Więcej...

30 sierpnia 2019, 18:27

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2019.PSt z dnia 30 sierpnia 2019 r. zatwierdził opracowane przez OSP...

Więcej...

26 sierpnia 2019, 11:47

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na październik 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r. i kończący się z dniem 31 października 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 sierpnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE...

Więcej...

19 sierpnia 2019, 15:07

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego z dnia 19 sierpnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci...

Więcej...

19 sierpnia 2019, 14:40

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze Załączników E do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1. Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartami aktualizacji nr CB/18/2018 oraz nr CB/22/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych...

Więcej...

31 lipca 2019, 13:38

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/23/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

29 lipca 2019, 12:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 września 2019 r. i kończący się z dniem 30 września 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 lipca 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

12 lipca 2019, 10:40

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 7 i 19 czerwca 2019 r. w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zakończył w dniu 1 lipca 2019 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w tej karcie. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo...

Więcej...

25 czerwca 2019, 10:09

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na sierpień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2019 r. i kończący się z dniem 31 sierpnia 2019 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 czerwca 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

19 czerwca 2019, 16:44

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planując wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

7 czerwca 2019, 13:43

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/22/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują...

Więcej...

5 czerwca 2019, 10:32

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zmiany oferowanych zdolności przesyłowych połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2019 r. opublikowanych w dniu 3 czerwca 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej PSE S.A. w zakładce OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – Wymiana Międzysystemowa – Biuro przetargów – Ogłoszenia przetargów zostało...

Więcej...

27 maja 2019, 13:38

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na lipiec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lipca 2019 r. i kończący się z dniem 31 lipca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 27 maja 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

29 kwietnia 2019, 12:04

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na czerwiec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2019 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 29 kwietnia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

12 kwietnia 2019, 16:29

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 12 kwietnia 2019 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wprowadzonych Kartą aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.9.2018.LK z dnia 10 kwietnia 2019 r. postanowił: ...

Więcej...

25 marca 2019, 13:11

Wobec pojawiających się pytań, dotyczących klasyfikacji transakcji zawieranych na rynku mocy, w rozumieniu ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. nr 9 z późn. zm.), w kontekście obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 8 REMIT, PSE S.A. przedstawiają swoje stanowisko. W opinii PSE S.A. obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 8 REMIT nie znajduje zastosowania do transakcji zawieranych na rynku mocy, ponieważ ich przedmiotem nie są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w rozumieniu REMIT. W opinii PSE S.A., transakcje zawierane na rynku mocy nie są również kontraktami na usługi bilansujące w zakresie...

Więcej...

25 marca 2019, 11:48

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego z dnia 25 marca 2019 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej. Informujemy, że w dniu 22 marca 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o znakach DRE.WPR.4211.6.30.2018.2019.BTS/JSz zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. Decyzja...

Więcej...

25 lutego 2019, 15:56

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2019 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 lutego 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i...

Więcej...

28 stycznia 2019, 12:28

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na marzec 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 marca 2019 r. i kończący się z dniem 31 marca 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 stycznia 2019 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...

24 grudnia 2018, 10:40

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na luty 2019 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2019 r. i kończący się z dniem 28 lutego 2019 r. ) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 grudnia 2018 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK...

Więcej...